Stipendier

Albert Bonniers förlag

Våra stipendier

Gemensamt för nedan uppräknade stipendier är att de inte kan sökas.

Albert Bonniers Stipendiefond för svenska författare

Albert Bonniers Stipendiefond för svenska författare grundades 1901 av Karl Otto Bonnier och hans systrar till minne av deras far, Albert Bonnier, som avlidit år 1900. Fonden var en programförklaring från Karl Otto när han nu ensam blev den som skulle leda förlaget. Han ville med fonden visa att det var den nya svenska skönlitteraturen som stod i fokus. Stipendiesumman var från början exakt lika stor som den som Svenska Akademien delade ut.

Albert Bonniers Stipendiefond för svenska författare
Albert Bonniers Stipendiefond för svenska författare

I dag är Albert Bonniers stipendiefond landets näst äldsta stipendiefond för skönlitteratur. Den delar ut 500 000 kronor om året. Stipendienämnden består av sex författare samt donators representant. Den nuvarande nämnden har följande sammansättning: Daniel Sjölin, Anna Hallberg, Karolina Ramqvist, Stefan Lindberg, Mirja Unge och Malte Persson samt donatorns representant Albert Bonnier.

Stipendierna delas ut under en middag i januari. Pristagarna tilldelas 100 000 kronor, samt en liten bronsbyst föreställande förlagets grundare Albert Bonnier.

Senare års pristagare:

2023: Marie Lundquist, Viktoria Jäderling, Judith Kiros, Daniel Yousefi och Krister Gustavsson

2022: Carina Rydberg, Jenny Tunedal, Zara Kjellner, Isabella Nilsson och Andrea Lundgren

2021: Maxim Grigoriev, Mats Kolmisoppi, Marie Norin, Jesper Larsson och Helena Eriksson

2020: Camilla Hammarström, Gunnar Nirstedt, Stefan Lindberg, Hanna Rajs Lara och Klas Östergren

2019: Nina Wähä, Sara Villius, David Vikgren, Beate Grimsrud och Andreas Lundberg

 

Stipendiefonden Albert Bonniers 100-årsminne

Stipendiefonden Albert Bonniers 100-årsminne

Stipendiefonden Albert Bonniers 100-årsminne har till ändamål att genom utdelning av stipendier understödja, uppmuntra och belöna på svenskt språk skrivande män eller kvinnor: skönlitterära författare, författare till vetenskapliga eller populärvetenskapliga arbeten inom de humanistiska disciplinerna, reseskildrare, journalister samt konstnärer, som ägna sig åt bok- eller tidningsillustration, i svenskspråkig press. Stipendiefonden är grundad på det kapital, som den 30 oktober 1937 överlämnats till fonden av bokförläggare Karl Otto Bonnier och hans hustru Lisen Bonnier.

Stipendiefonden Albert Bonniers 100-årsminne

Stipendienämnden består för närvarande av Jerker Virdborg, Jonas Bonnier, Elisabeth Hjorth, Hedda Krausz Sjögren, Sverker Sörlin, Rakel Chukri, Daniel Gustafsson, Nina Ulmaja och Emma Bonnier. Sekreterare är Maria Nilsson.

Stipendiefonden Albert Bonniers 100-årsminne delar ut åtta stipendier á 100 000 kr. De fördelas på följande kategorier: skönlitterära författare, journalister, översättare, populärvetenskapliga författare, illustratörer och formgivare.

2023 års pristagare:

Skönlitterära författare: Sara Hallström, Sofia Stenström och Sami Said

Sakprosa: Eva Ekselius och Joel Halldorf

Översättare: Anna Gustafsson Chen

Kulturjournalister: Jenny Aschenbrenner

Illustratörer/formgivare: Lotta Sjöberg

2022 års pristagare:

Skönlitterära författare: Helena Boberg, Mikael Berglund och Negar Naseh

Populärvetenskaplig författare och historiker: Fredrik Thomasson

Journalist och populärvetenskaplig författare: Amat Levin och Maja Hagerman

Översättare: Djordje Zarkovic

Formgivare: Sara Rapp Acedo

2021 års pristagare:

Skönlitterära författare:

Katarina Kieri, Elisabeth Berchtold, Lina Hagelbäck och Ildikó Márky

Populärvetenskapliga författare: David Thurfjell och Birgitta Holm

Översättare: Marianne Tufvesson

Journalister: Anna Lundvik

Konstnärer: Pia Koskela

2020 års pristagare:

Skönlitterära författare: Johanne Lykke Holm, Magnus Dahlström, Birgitta Lillpers och Klas Östergren

Populärvetenskapliga författare: Elin Anna Labba och Rebecka Lennartsson

Översättare: Örjan Sjögren

Journalister: Sinziana Ravini

Konstnärer: Håkan Liljemärker

2019 års pristagare:

Skönlitterära författare: Nina Wähä, Amanda Svensson och Johannes Heldén

Populärvetenskapliga författare: Anna-Karin Palm, Ulrika Milles och Gunnar Broberg

Översättare: Ola Wallin

Journalister: Emi-Simone Zawall

Konstnärer: Matilda Plöjel

 

 

Albert Bonniers Stipendiefond för Yngre och Nyare författare

Albert Bonniers Stipendiefond för Yngre och Nyare författare instiftades 1947 och är ett arbetsstipendium som delas ut till författare utkomna på Albert Bonniers Förlag. Juryn består för närvarande av Charlotte Aquilonius (donatorsrepresentant), Tova Gerge och Sara Gordan. Stipendiefonden delar ut tre stipendier per år à 25 000 kr. Priserna delas ut i början av året.

Senare års pristagare:

2023: Emilia Aalto, Judith Kiros och Channa Riedel.

2022: Merima Dizdarev, Malin Ekman och Mimmi Jensen Gellerhed

2021: Ali Derwish, Nina Pascoal och Lars Landgren

2020: Hanna Rajs Lara, Lizette Romero Niknami och Madeleine Schantz

2019: Anna Brynhildsen, Alba Mogensen och David Zimmerman

Albert Bonniers Stipendiefond för Yngre och Nyare författare

Gerard Bonniers Lyrikpris

Gerard Bonniers Lyrikpris instiftades 1978 för att belöna en specificerad diktsamling som skrivits på svenska språket. Årets jury har varit förra årets pristagare Anna Hallberg, kritikern Göran Sommardal och Lina Rydén Reynols, förläggare på Albert Bonniers Förlag. Donatorns avsikt var inte att välja årets bästa diktsamling, då det knappast är möjligt, utan ett verk som är av hög litterär halt över huvud taget.

Gerard Bonniers Lyrikpris delar ut ett stipendium à 100 000 kr per år. Priset delas ut i mars.

Senare års pristagare:

Helena Eriksson 2009, Kennet Klemets 2010, Agneta Enckell 2011, Jenny Tunedal 2012, Björner Torsson 2013, Fredrik Nyberg, 2014, Ida Börjel 2015, Åsa Maria Kraft 2016, Johan Jönson 2017, Gunnar D. Hansson 2018, Mara Lee 2019, Göran Sonnevi 2020, Anna Hallberg 202, 1 Malte Persson 2022 och Lina Ekdahl 2023.

2024: Karl Daniel Törnkvist

Gerard Bonniers Lyrikpris

Gerard Bonniers Essäpris

Gerard Bonnier instiftade i sitt testamente ett pris för att belöna svenska författare som i bokform publicerat böcker av essäkaraktär. Priset delas ut sedan 1992. I första hand skall priset tillfalla författare inom Bonniergruppen, men även andra förlags författare kan komma ifråga.

Pristagare utses av en nämnd som skall ta ställning till närmast föregående kalenderårs utgivning. Nämnden skall ha tre ledamöter varav Albert Bonniers förlag utser två och den tredje nämndledamoten skall vara utomstående och av förlaget oberoende. Nämnden består av Sara Nyström, Christian Manfred och Per Wirtén.

Gerard Bonniers Essäpris delar ut ett stipendium à 100 000 kr per år.

Senare års pristagare:

2024: Jannete Hentati

 

Gunnar D Hansson 2009, Horace Engdahl 2010, Staffan Börjesson 2011, Ulf Linde 2012, Fredrik Sjöberg 2013, Jenny Maria Nilsson 2014, Sara Danius 2015, Georg Klein 2016, Per Molander 2017, Per Wirtén 2018, Kristoffer Leandoer 2019, Josefin de Gregorio 2020, Stefan Jonsson 2021, Elisabeth Hjorth 2022 och Göran Greider (2023).

 

Gerard Bonniers Essäpris