Stipendier

Albert Bonniers förlag

Våra stipendier

Gemensamt för nedan uppräknade stipendier är att de inte kan sökas.

Gerard Bonniers Essäpris

Gerard Bonnier instiftade i sitt testamente ett pris för att belöna svenska författare som i bokform publicerat böcker av essäkaraktär. Priset delas ut sedan 1992. I första hand skall priset tillfalla författare inom Bonniergruppen, men även andra förlags författare kan komma ifråga.

Pristagare utses av en nämnd som skall ta ställning till närmast föregående kalenderårs utgivning. Nämnden skall ha tre ledamöter varav Albert Bonniers förlag utser två och den tredje nämndledamoten skall vara utomstående och av förlaget oberoende. Nämnden består av Sara Nyström, Christian Manfred och Per Wirtén.

Gerard Bonniers Essäpris delar ut ett stipendium à 100 000 kr per år. Senare års pristagare har varit Gunnar D Hansson 2009, Horace Engdahl 2010, Staffan Börjesson 2011, Ulf Linde 2012, Fredrik Sjöberg 2013, Jenny Maria Nilsson 2014, Sara Danius 2015, Georg Klein 2016 och Per Molander 2017. Pristagare 2018 var Per Wirtén och 2019 Kristoffer Leandoer.

Gerard Bonniers Essäpris

Gerard Bonniers Lyrikpris

Gerard Bonniers Lyrikpris instiftades 1978 för att belöna en specificerad diktsamling som skrivits på svenska språket. Juryn består av en representant för donatorn, en litteraturkritiker samt den lyriker som året innan fått priset. Donatorns avsikt var inte att välja årets bästa diktsamling, då det knappast är möjligt, utan ett verk som är av hög litterär halt över huvud taget.

Gerard Bonniers Lyrikpris delar ut ett stipendium à 100 000 kr per år. Priset delas ut i mars. Senare års pristagare har varit Helena Eriksson 2009, Kennet Klemets 2010, Agneta Enckell 2011, Jenny Tunedal 2012 och Björner Torsson 2013, Fredrik Nyberg, 2014, Ida Börjel 2015,  Åsa Maria Kraft, 2016 Johan Jönson 2017, Gunnar D. Hansson 2018 och 2019 Mara Lee

Gerard Bonniers Lyrikpris

Albert Bonniers Stipendiefond för Yngre och Nyare författare

Albert Bonniers Stipendiefond för Yngre och Nyare författare instiftades 1947 och är ett arbetsstipendium som delas ut till författare utkomna på Albert Bonniers Förlag. Juryn består för närvarande av Charlotte Aquilonius (donatorsrepresentant), Elisabeth Rynell och Jerker Virdborg. Stipendiefonden delar ut tre stipendier per år à 20 000 kr. Priserna delas ut i början av året.

Senare års pristagare har varit:

Johan Jönson, Fausta Marianovic och Malte Persson 2009, Håkan Anderson, Anna Jörgensdotter och Jerker Virdborg 2010, Leif Holmstrand, Oline Stig och Maria Zennström 2011 samt Carolina Fredriksson, Hassan Loo Sattarvandi och Linda Spåman 2012, Åsa Ericsdotter, Katarina Fägerskiöld och Susanna Lundin 2013.

År 2014 tilldelades arbetsstipendiet Patrik Godin, Johannes Heldén och Helena Österlund, 2015 Anna Hedlin, Gertrud Hellbrand och Peter Normark och 2016 Mikael Berglund, Linus Gårdfeldt och Martin Holmén.

Albert Bonniers Stipendiefond för Yngre och Nyare författare
Stipendiefonden Albert Bonniers 100-årsminne

Stipendiefonden Albert Bonniers 100-årsminne

Stipendiefonden Albert Bonniers 100-årsminne har till ändamål att genom utdelning av stipendier understödja, uppmuntra och belöna på svenskt språk skrivande män eller kvinnor: skönlitterära författare, författare till vetenskapliga eller populärvetenskapliga arbeten inom de humanistiska disciplinerna, reseskildrare, journalister samt konstnärer, som ägna sig åt bok- eller tidningsillustration, i svenskspråkig press. Stipendiefonden är grundad på det kapital, som den 30 oktober 1937 överlämnats till fonden av bokförläggare Karl Otto Bonnier och hans hustru Lisen Bonnier.

Stipendiefonden Albert Bonniers 100-årsminne

Stipendienämnden består för närvarande av Jordi Arkö, Jenny Engström-Baron, Jonas Bonnier, Stina Möller, Mikael van Reis, Niklas Rådström, Hedda Krausz Sjögren, Sverker Sörlin, Astrid Trotzig och Jerker Virdborg.

Stipendiefonden Albert Bonniers 100-årsminne delar ut nio stipendier á 80 000 kr. De fördelas på följande kategorier: skönlitterära författare, journalister, översättare, konstnärer och populärvetenskapliga författare. 2011 års pristagare var: Skönlitterära författare: Jörgen Gassilewski, Eva-Marie Liffner, Eva Ribich och Sara Stridsberg. Journalister: Nina Lekander. Översättare: Sven-Olov Wallenstein. Konstnärer: Nina Bondeson.

Populärvetenskapliga författare: Åke Holmquist och Klas Åmark. 2012 års pristagare var: Skönlitterära författare: Ann Jäderlund, Agneta Pleijel, Göran Sonnevi. Journalister: Daniel Poohl. Översättare: Kajsa Öberg Lindsten. Konstnärer:Sven Nordqvist. Populärvetenskapliga författare: Ingrid Carlberg, Monica Lauritzen, Jan Jörnmark och Annika von Hausswolff delar på priset. 2013 års pristagare var: Skönlitterära författare: Ralf Andbacka, Kjell Westö. Journalister: Kerstin Gezelius. Översättare: Aris Fioretos, Maria Björkman. Konstnärer: Sara Granér. Populärvetenskapliga författare: Sara Danius, Per Wirtén, Anna Williams.

Albert Bonniers Stipendiefond för svenska författare

Albert Bonniers Stipendiefond för svenska författare grundades 1901 av Karl Otto Bonnier och hans systrar till minne av deras far, Albert Bonnier, som avlidit år 1900. Fonden var en programförklaring från Karl Otto när han nu ensam blev den som skulle leda förlaget. Han ville med fonden visa att det var den nya svenska skönlitteraturen som stod i fokus. Stipendiesumman var från början exakt lika stor som den som Akademien delade ut.

Idag är Albert Bonniers stipendiefond landets näst äldsta stipendiefond för skönlitteratur. Den delar ut 500 000 kronor om året. Stipendienämnden består av sex författare samt donators representant. Den nuvarande nämnden har följande sammansättning: Jan Arnald, Cecilia Davidsson, Pamela Jaskoviak, Cilla Naumann, Ulf Karl Olov Nilsson och Daniel Sjölin samt donatorns representant Albert Bonnier.

Stipendierna delas ut under en middag i Bonniers Konsthall i januari. Pristagarna tilldelas 100 000 kronor, samt en liten bronsbyst föreställande förlagets grundare Albert Bonnier.

Pristagare senare år har varit:

  • 2008: Ulf Eriksson, Katarina Frostenson, Stefan Lindberg, Ellen Mattson, Andrzej Tichý
  • 2009: Johannes Anyuru, Anita Goldman, Ulf Peter Hallberg, Kristian Lundberg, Staffan Söderblom
  • 2010: Magnus Florin, Birgitta Lillpers, Gabriella Melinescu, Niclas Nilsson, Arne Sundelin
  • 2011: Magnus Dahlström, KerstinEkman, Ida Linde, Hassan Loo Sattarvandi, Jenny Tunedal
  • 2012: Jonas Brun, Ola Larsmo, Nina Lekander, Aleksander Motturi, Kristina Sandberg
  • 2013: Martin Engberg, Elise Ingvarsson, Lars Jakobson, Fredrik Nyberg och Niklas Rådström
  • 2014: Mats Kempe, Christine Falkenland, Johan Jönson, Mara Lee och Steve Sem-Sandberg
  • 2015: Jörgen Lind, Tom Malmquist, Bodil Malmsten, Karolina Ramqvist och Kerstin Strandberg