Horace Engdahl

Horace Engdahl, född 30 december 1948 i Karlskrona, har i egenskap av författare, litteraturforskare och kritiker satt tydlig prägel på svenskt kulturliv. År 1997 invaldes han i Svenska Akademien, där han efterträdde författaren Johannes Edfelt på stol nr 17. Han var Svenska Akademiens ständige sekreterare 1999–2009.

Redan 1977, då han var med och startade tidskriften Kris, väckte han strid genom att hävda nya litterärteoretiska betraktelsesätt, som han så småningom tillämpade i sina forskningar om romantiken. Den röda tråden i hans verksamhet har varit litteraturkritiken, men på senare år dominerar en form av reflekterande kortprosa som han kallar ”fragment”. Tankeboken Cigaretten efteråt (2011) blev en försäljningsframgång i Sverige och har översatts till fem språk. Den sista grisen (2016) fortsatte sviten av fragmentböcker men innehöll även en lång dramatisk monolog, där vi lyssnar till en man som gör upp räkningen med sitt liv. Med sitt direkta språk och sin medvetna oförsiktighet i synen på livsfrågorna vann boken stora skaror av läsare långt utanför de litterära specialisternas krets. De obekymrade, som kom 2019, var en fortsatt utmaning av den politiska korrektheten. ”Allt i allt lyckas det Engdahl att praktisera aforismens, fragmentets och dialogens genrer som motgift till debattgenrens indignation och förenkling”, skrev kritikern i Politiken när boken kommit ut i Danmark.

Horace Engdahl har senast givit ut två böcker i Svenska Akademiens klassikerserie: Kristina, Maximer (översättning från franskan, inledning och kommentarer) 2019, samt Gustaf III, Dramatik och vältalighet (urval, inledning och kommentarer) 2021.

2016 var det trettio år sedan Horace Engdahl debuterade med Den romantiska texten (1986). Jubileet uppmärksammades med en nyutgåva av denna essäbok, som har kommit att räknas till de mest inflytelserika litteraturkritiska verken på svenska. Horace Engdahl visar där hur romantikens poetiska revolution skapade förutsättningen för en litteratur som kunde föra det ensamma jagets talan.

2023 utkom Spårvagnsresor med Mr Hume, där samtal med den skotske filosofen avbryts av essäer om olika ämnen som aktualiseras av meningsutbytet i spårvagnen: 1700-talets salongsvärdinnor, Rousseaus paranoia, lyxens idéhistoria och mycket annat. Boken nominerades till Stora Fackbokspriset.

Utgivning:

Den romantiska texten (1986), essä (och diss.)

Stilen och lyckan (1992), essäer

Beröringens ABC (1994), essä

Stagnelius Kärleken (1996), essä

Meteorer (1999), fragment

Ärret efter drömmen (2009), artiklar och essäer

Cigaretten efteråt (2011), fragment

Den sista grisen (2016), fragment

Den romantiska texten (nyutgåva, 2016) essä

De obekymrade (2019)

Op. 101 (2021)

Spårvagnsresor med Mr Hume (2023)

Horace Engdahl har även utgivit antologin Minnets svanar, 1988, samt översatt dramer av Heinrich von Kleist och andra tyska författare och essäer av Maurice Blanchot.


Utgivning

Nyheter om författaren

Horace Engdahl Foto: Fredrik Hjerling

Horace Engdahl

Horace Engdahl, född 30 december 1948 i Karlskrona, har i egenskap av författare, litteraturforskare och kritiker satt tydlig prägel på svenskt kulturliv. År 1997 invaldes han i Svenska Akademien, där han efterträdde författaren Johannes Edfelt på stol nr 17. Han var Svenska Akademiens ständige sekreterare 1999–2009.

Redan 1977, då han var med och startade tidskriften Kris, väckte han strid genom att hävda nya litterärteoretiska betraktelsesätt, som han så småningom tillämpade i sina forskningar om romantiken. Den röda tråden i hans verksamhet har varit litteraturkritiken, men på senare år dominerar en form av reflekterande kortprosa som han kallar ”fragment”. Tankeboken Cigaretten efteråt (2011) blev en försäljningsframgång i Sverige och har översatts till fem språk. Den sista grisen (2016) fortsatte sviten av fragmentböcker men innehöll även en lång dramatisk monolog, där vi lyssnar till en man som gör upp räkningen med sitt liv. Med sitt direkta språk och sin medvetna oförsiktighet i synen på livsfrågorna vann boken stora skaror av läsare långt utanför de litterära specialisternas krets. De obekymrade, som kom 2019, var en fortsatt utmaning av den politiska korrektheten. ”Allt i allt lyckas det Engdahl att praktisera aforismens, fragmentets och dialogens genrer som motgift till debattgenrens indignation och förenkling”, skrev kritikern i Politiken när boken kommit ut i Danmark.

Horace Engdahl har senast givit ut två böcker i Svenska Akademiens klassikerserie: Kristina, Maximer (översättning från franskan, inledning och kommentarer) 2019, samt Gustaf III, Dramatik och vältalighet (urval, inledning och kommentarer) 2021.

2016 var det trettio år sedan Horace Engdahl debuterade med Den romantiska texten (1986). Jubileet uppmärksammades med en nyutgåva av denna essäbok, som har kommit att räknas till de mest inflytelserika litteraturkritiska verken på svenska. Horace Engdahl visar där hur romantikens poetiska revolution skapade förutsättningen för en litteratur som kunde föra det ensamma jagets talan.

2023 utkom Spårvagnsresor med Mr Hume, där samtal med den skotske filosofen avbryts av essäer om olika ämnen som aktualiseras av meningsutbytet i spårvagnen: 1700-talets salongsvärdinnor, Rousseaus paranoia, lyxens idéhistoria och mycket annat. Boken nominerades till Stora Fackbokspriset.

Utgivning:

Den romantiska texten (1986), essä (och diss.)

Stilen och lyckan (1992), essäer

Beröringens ABC (1994), essä

Stagnelius Kärleken (1996), essä

Meteorer (1999), fragment

Ärret efter drömmen (2009), artiklar och essäer

Cigaretten efteråt (2011), fragment

Den sista grisen (2016), fragment

Den romantiska texten (nyutgåva, 2016) essä

De obekymrade (2019)

Op. 101 (2021)

Spårvagnsresor med Mr Hume (2023)

Horace Engdahl har även utgivit antologin Minnets svanar, 1988, samt översatt dramer av Heinrich von Kleist och andra tyska författare och essäer av Maurice Blanchot.


Ladda ner foton

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare