Horace Engdahl

Horace Engdahl, född 30 december 1948 i Karlskrona, har i egenskap av författare, litteraturforskare och kritiker satt tydlig prägel på svenskt kulturliv. År 1997 invaldes han i Svenska Akademien, där han efterträdde författaren Johannes Edfelt på stol nr 17. Han var Svenska Akademiens ständige sekreterare 1999-2009.

Redan 1977, då han var med och startade tidskriften Kris, väckte han strid genom att hävda nya litterärteoretiska betraktelsesätt, som han så småningom tillämpade i sina forskningar om romantiken. Den röda tråden i hans verksamhet har varit litteraturkritiken, men på senare år dominerar en form av reflekterande kortprosa som han kallar "fragment". Tankeboken Cigaretten efteråt (2011) blev en försäljningsframgång i Sverige och har översatts till fem språk. I april 2016 utkom Den sista grisen som fortsätter sviten av fragmentböcker men även innehåller en lång dramatisk monolog, där vi lyssnar till en man som gör upp räkningen med sitt liv. Med sitt direkta språk och sin medvetna oförsiktighet i synen på livsfrågorna har boken vunnit stora skaror av läsare långt utanför de litterära specialisternas krets.

Det är i år trettio år sedan Horace Engdahl debuterade med Den romantiska texten (1986). Jubileet uppmärksammas med en nyutgåva av denna essäbok, som har kommit att räknas bland de mest inflytelserika litteraturkritiska verken på svenska. Horace Engdahl visar hur romantikens poetiska revolution skapade förutsättningen för en litteratur som kunde föra det ensamma jagets talan.

Utgivning:

Den romantiska texten (1986), essä (och diss.)

Stilen och lyckan (1992), essäer

Beröringens ABC (1994), essä

Stagnelius Kärleken (1996), essä

Meteorer (1999), fragment

Ärret efter drömmen (2009), artiklar och essäer

Cigaretten efteråt (2011), fragment

Den sista grisen (2016), fragment

Den romantiska texten (nyutgåva, 2016) essä

Horace Engdahl har även utgivit antologin Minnets svanar, 1988, samt översatt dramer av Heinrich von Kleist och andra tyska författare och essäer av Maurice Blanchot.


Utgivning

Horace Engdahl Foto: Helén Karlsson

Horace Engdahl

Horace Engdahl, född 30 december 1948 i Karlskrona, har i egenskap av författare, litteraturforskare och kritiker satt tydlig prägel på svenskt kulturliv. År 1997 invaldes han i Svenska Akademien, där han efterträdde författaren Johannes Edfelt på stol nr 17. Han var Svenska Akademiens ständige sekreterare 1999-2009.

Redan 1977, då han var med och startade tidskriften Kris, väckte han strid genom att hävda nya litterärteoretiska betraktelsesätt, som han så småningom tillämpade i sina forskningar om romantiken. Den röda tråden i hans verksamhet har varit litteraturkritiken, men på senare år dominerar en form av reflekterande kortprosa som han kallar "fragment". Tankeboken Cigaretten efteråt (2011) blev en försäljningsframgång i Sverige och har översatts till fem språk. I april 2016 utkom Den sista grisen som fortsätter sviten av fragmentböcker men även innehåller en lång dramatisk monolog, där vi lyssnar till en man som gör upp räkningen med sitt liv. Med sitt direkta språk och sin medvetna oförsiktighet i synen på livsfrågorna har boken vunnit stora skaror av läsare långt utanför de litterära specialisternas krets.

Det är i år trettio år sedan Horace Engdahl debuterade med Den romantiska texten (1986). Jubileet uppmärksammas med en nyutgåva av denna essäbok, som har kommit att räknas bland de mest inflytelserika litteraturkritiska verken på svenska. Horace Engdahl visar hur romantikens poetiska revolution skapade förutsättningen för en litteratur som kunde föra det ensamma jagets talan.

Utgivning:

Den romantiska texten (1986), essä (och diss.)

Stilen och lyckan (1992), essäer

Beröringens ABC (1994), essä

Stagnelius Kärleken (1996), essä

Meteorer (1999), fragment

Ärret efter drömmen (2009), artiklar och essäer

Cigaretten efteråt (2011), fragment

Den sista grisen (2016), fragment

Den romantiska texten (nyutgåva, 2016) essä

Horace Engdahl har även utgivit antologin Minnets svanar, 1988, samt översatt dramer av Heinrich von Kleist och andra tyska författare och essäer av Maurice Blanchot.


Ladda ner foton

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare