Johan Jönson

Johan Jönson, född 1966 och bosatt i Stockholm, slog igenom stort med den omfångsrika poesiboken Efter arbetsschema år 2008, vilken gav honom både Aftonbladets litteraturpris och en nominering till Nordiska rådets litteraturpris. Före genombrottet hade Jönson kommit ut med Monomtrl (2005) och Restaktivitet (2007) på Albert Bonniers Förlag, samt på andra förlag bland annat Collobert Orbital (2006) Virus (2004) och I Krigsmaskinen, en serie på fem böcker: Nod noll, Minnen av kroppar i rörelse och vila, Karma inertia, Transvektor, Aggregat som muterar (2001–2002). Han har också skrivit pjästexter åt turnerande frigruppen Teatermaskinen, bland annat trilogin gränsmaterial ww4 (1999), extasy +/- noll (2001), woyzeckmaskinen (2003). Efter genombrottet utkom Livdikt (2010), som nominerades till Augustpriset och följdes av tre volymer av riktningar: med.bort.in. (2012), mot.vidare.mot.(2014) och dit.dit.hään. (2015). Dubbelverket Marginalia/Xterminalia gavs ut 2019 och belönades med Sveriges Radios lyrikpris samt blev nominerat till Nordiska rådets litteraturpris. PropneisiS från 2021 är ett montagearbete som överskrider 2000 sidor. 2023 utkom Nollamorfa:, ett verk i A3-format som utgår från en parkinsondement patients dödskamp, för vilken han nominerades till Nordiska Rådets litteraturpris 2024. 2024 belönades han av Samfundet De Nio med Karl Vennbergs pris.

Utgivning

Nyheter om författaren

Johan Jönson Foto: Privat

Johan Jönson

Johan Jönson, född 1966 och bosatt i Stockholm, slog igenom stort med den omfångsrika poesiboken Efter arbetsschema år 2008, vilken gav honom både Aftonbladets litteraturpris och en nominering till Nordiska rådets litteraturpris. Före genombrottet hade Jönson kommit ut med Monomtrl (2005) och Restaktivitet (2007) på Albert Bonniers Förlag, samt på andra förlag bland annat Collobert Orbital (2006) Virus (2004) och I Krigsmaskinen, en serie på fem böcker: Nod noll, Minnen av kroppar i rörelse och vila, Karma inertia, Transvektor, Aggregat som muterar (2001–2002). Han har också skrivit pjästexter åt turnerande frigruppen Teatermaskinen, bland annat trilogin gränsmaterial ww4 (1999), extasy +/- noll (2001), woyzeckmaskinen (2003). Efter genombrottet utkom Livdikt (2010), som nominerades till Augustpriset och följdes av tre volymer av riktningar: med.bort.in. (2012), mot.vidare.mot.(2014) och dit.dit.hään. (2015). Dubbelverket Marginalia/Xterminalia gavs ut 2019 och belönades med Sveriges Radios lyrikpris samt blev nominerat till Nordiska rådets litteraturpris. PropneisiS från 2021 är ett montagearbete som överskrider 2000 sidor. 2023 utkom Nollamorfa:, ett verk i A3-format som utgår från en parkinsondement patients dödskamp, för vilken han nominerades till Nordiska Rådets litteraturpris 2024. 2024 belönades han av Samfundet De Nio med Karl Vennbergs pris.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare