Ulf Linde

Ulf Linde, 1929-2013, född i Stockholm. Studier i kemi, filosofi, konsthistoria och komposition i Stockholm. Amanuens vid Riksförbundet för bildande konst 1951-56. Medarbetare i Dagens Nyheter 1956-68. Ledamot av Konstakademien 1966. Professor i den moderna konstens teori och idéhistoria vid Konsthögskolan 1968-76. Tf. intendent vid Nationalmuseet 1974. Intendent vid Thielska galleriet 1977-97. Konstkritiker och essäist. Invald i Svenska akademien 1977. Pilotpriset 1997. Linde var som ung framträdande jazzmusiker. Musikalitet och inlevelseförmåga präglar Lindes inflytelserika konstkritik. Pläderade i Spejare för tesen ”åskådaren gör konstverket”. Påverkad av författaren Lars Ahlin och konstnären Marcel Duchamp betonar Linde konstens karaktär av existensiellt möte och samtal. Under senare decennier har Linde markerat främlingskap i det samtida konstklimatet. Har skrivit åtskilliga presentationer och analyser av konstnärer. Översatt Wallace Stevens poesi. Debuterade som författare med Kubism (essäer) 1956. Ur Litteraturhandboken, Forum. För verkförteckning se densamma.

Utgivning

Ulf Linde

Ulf Linde, 1929-2013, född i Stockholm. Studier i kemi, filosofi, konsthistoria och komposition i Stockholm. Amanuens vid Riksförbundet för bildande konst 1951-56. Medarbetare i Dagens Nyheter 1956-68. Ledamot av Konstakademien 1966. Professor i den moderna konstens teori och idéhistoria vid Konsthögskolan 1968-76. Tf. intendent vid Nationalmuseet 1974. Intendent vid Thielska galleriet 1977-97. Konstkritiker och essäist. Invald i Svenska akademien 1977. Pilotpriset 1997. Linde var som ung framträdande jazzmusiker. Musikalitet och inlevelseförmåga präglar Lindes inflytelserika konstkritik. Pläderade i Spejare för tesen ”åskådaren gör konstverket”. Påverkad av författaren Lars Ahlin och konstnären Marcel Duchamp betonar Linde konstens karaktär av existensiellt möte och samtal. Under senare decennier har Linde markerat främlingskap i det samtida konstklimatet. Har skrivit åtskilliga presentationer och analyser av konstnärer. Översatt Wallace Stevens poesi. Debuterade som författare med Kubism (essäer) 1956. Ur Litteraturhandboken, Forum. För verkförteckning se densamma.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare