Diktare och avslöjare i Amerikas litteratur

Författare: Artur Lundkvist
Köp boken

Utgivningsdag: 2017-05-02
Recensionsdag: 2017-05-16

Mediakontakt: Bonnierförlagens Press

"I denna bok har jag eftersträvat en någorlunda fullständig framställning av den amerikanska skönlitteraturen från 1890-talet till nu. Bland de över 120 författare som medtagits återfinns, skulle jag tro, nästan alla namn av allmännare intresse. Självfallet har många av dem måst behandlas ytterst kortfattat, men även när jag tvingats att vara som mest summarisk har jag i allmänhet försökt få med en knapp karakteristik av någon eller några av varje författares mest representativa böcker, i stället för att räkna upp ett större antal boktitlar. Så långt möjligt har jag genomfört principen att själv ta del av och bilda mig ett omdöme om de böcker som avhandlas [...]."
- Artur Lundkvist i förordet 1942

Artur Lundkvist (1906-1991) var författare, översättare, introduktör och litteraturkritiker. Han debuterade med diktsamligen Glöd 1928 och skrev sedan ett stort antal verk inom en rad olika genrer. 1968 valdes han in som ledamot i Svenska akademien.

Detaljerad fakta

Recensionsdag: 2017-05-16 Genre: Biografier och litteraturvetenskap Originalutgåvans utgivningsår: 1942 Omslagsformgivare: Ilse-Mari Berglin Boktyp: litteraturhistoria Platser: USA Tidsperioder: 1890-talet, 1900-talet, 1910-talet, 1920-talet, 1930-talet, 1940-talet, depressionen Thema-kod: Litteraturhistoria och kritik Format (utgivningsdatum): E-bok, epub2, 9789100168599 (2017-05-02)

Fler böcker av författaren

Diktare och avslöjare i Amerikas litteratur

Författare: Artur Lundkvist
Köp boken

Utgivningsdag: 2017-05-02
Recensionsdag: 2017-05-16

Mediakontakt: Bonnierförlagens Press

"I denna bok har jag eftersträvat en någorlunda fullständig framställning av den amerikanska skönlitteraturen från 1890-talet till nu. Bland de över 120 författare som medtagits återfinns, skulle jag tro, nästan alla namn av allmännare intresse. Självfallet har många av dem måst behandlas ytterst kortfattat, men även när jag tvingats att vara som mest summarisk har jag i allmänhet försökt få med en knapp karakteristik av någon eller några av varje författares mest representativa böcker, i stället för att räkna upp ett större antal boktitlar. Så långt möjligt har jag genomfört principen att själv ta del av och bilda mig ett omdöme om de böcker som avhandlas [...]."
- Artur Lundkvist i förordet 1942

Artur Lundkvist (1906-1991) var författare, översättare, introduktör och litteraturkritiker. Han debuterade med diktsamligen Glöd 1928 och skrev sedan ett stort antal verk inom en rad olika genrer. 1968 valdes han in som ledamot i Svenska akademien.

Ladda ner omslag

Detaljerad fakta

Recensionsdag: 2017-05-16 Genre: Biografier och litteraturvetenskap Originalutgåvans utgivningsår: 1942 Omslagsformgivare: Ilse-Mari Berglin Boktyp: litteraturhistoria Platser: USA Tidsperioder: 1890-talet, 1900-talet, 1910-talet, 1920-talet, 1930-talet, 1940-talet, depressionen Thema-kod: Litteraturhistoria och kritik Format (utgivningsdatum): E-bok, epub2, 9789100168599 (2017-05-02)

Fler böcker av författaren

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare