Alice Lyttkens

Alice Lyttkens födde 1897 i Malmö. Debutromanen Synkoper utkom 1932 och diskuterar bland annat abortfrågan. Hennes tidigare böcker behandlar den moderna självförsörjande kvinnans problem samt uppmärksammade kvinnoförtryck och samhällets orättvisor. Senare vann hon framför allt popularitet med kulturhistoriskt underbyggda romansviter från 1700- och 1800-talens Stockholm, med det viktiga trebandsverket om den svenska kvinnans historia, samt memoarserien Leva om sitt liv i sju band.

Ur Litteraturhandboken, Forum.
För verkförteckning se densamma.

Utgivning

Leva om sitt liv

Stina Pihlgren

Lyttkens kvinnohistoria

Catrin Jennick

Catrin Ambrosia

Familjen Grugge

Hedda Skoot

Familjen Tollman

Ann Ranmark

Alice Lyttkens

Alice Lyttkens födde 1897 i Malmö. Debutromanen Synkoper utkom 1932 och diskuterar bland annat abortfrågan. Hennes tidigare böcker behandlar den moderna självförsörjande kvinnans problem samt uppmärksammade kvinnoförtryck och samhällets orättvisor. Senare vann hon framför allt popularitet med kulturhistoriskt underbyggda romansviter från 1700- och 1800-talens Stockholm, med det viktiga trebandsverket om den svenska kvinnans historia, samt memoarserien Leva om sitt liv i sju band.

Ur Litteraturhandboken, Forum.
För verkförteckning se densamma.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare