Albert Bonniers Förlag, 2021-12-22

Foto: Caroline Andersson Renaud, Ulla Montan, Johan Jönsson och Sofia Runarsdotter

De belönas med Natur & Kulturs särskilda stipendium

Natur och kulturs särskilda stipendium har sedan 2011 delats ut på initiativ av Stipendiekommittén. Det premierar litterära insatser och syftar till att uppmuntra fortsatt arbete. Nu är det klart vilka som tilldelas stipendiet för 2021 och vi kan stolt meddela att fyra författare från Albert Bonniers Förlag är med bland de 11 författarna som tilldelas en summa på 100 000 kronor.

Vinnarna och deras motiveringar:

Anna Hallberg är en ständigt undersökande och nydanande poet och hon är dessutom en av våra viktigaste litteraturkritiker.

Ann Jäderlund har ett berikat oss med ett brett författarskap och förnyat svensk senmodernistisk poesi.

Johan Jönson är en av Sveriges mest mångsidiga, resonansrika poeter och förnyare av arbetarlitteraturen.

Stefan Lindberg är en romanförfattare och kulturskribent som gjort något intelligent och estetiskt intressant av autofiktionen.

Stipendiekommittén består av:
Anna Albrektson, styrelseledamot sedan 2019. Professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet med särskilt fokus på 1700-talets litteratur, och är forskningsansvarig vid institutionen.

Kjell Blückert, vice ordförande och styrelseledamot sedan 2011.  Docent i kyrkovetenskap vid Uppsala universitet, utbildad lärare i historia och religionskunskap.

Jesper Olsson, professor och proprefekt för forskning på Institutionen för kultur och samhälle vid Linköpings Universitet.

Lydia Wistisen, forskare i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet med särskilt fokus på barn- och ungdomslitteratur.