Albert Bonniers Förlag, 2021-02-25

Foto: Khashayar Naderehvandi, Carla Orrego Veliz

De nomineras till Nordiska rådets litteraturpris 2021

Johanne Lykke Holm och Andrzej Tichý är de två svenska författare som nomineras till Nordiska rådets litteraturpris 2021. Nordiska rådets litteraturpris har delats ut sedan 1962 till ett skönlitterärt verk som skrivits på ett av de nordiska språken. Det kan vara en roman, ett drama, en diktsamling, en novellsamling eller en essäsamling som uppfyller höga litterära och konstnärliga krav. Syftet med priset är att öka intresset för grannländernas litteratur och språk samt för den nordiska kulturgemenskapen.

Johanne Lykke Holm för Strega med motiveringen:

Johanne Lykke Holms drömskt atmosfäriska roman skildrar en grupp flickor eller unga kvinnor som säsongsarbetar på ett bergshotell ovanför den fiktiva italienska byn Strega. Varje dag blir rum vädrade och lakan strukna för gäster som aldrig anländer; och i den gemensamma roll som flickorna skolas in i blir gränsen mellan dem otydlig. Rutinerna avbryts av utflykter – utforskningar av ett inre och yttre som är organiskt vibrerande, gotiskt hotfullt, sinnligt intensivt. Kulmen är en ödesdiger fest, regisserad av samma stränga överordnade som överser det dagliga arbetet.

På ett sätt är det avskilda hotellet (liksom hos en Thomas Mann eller en Stephen King) en plats dit världen och tiden utanför inte når. Det är istället det förgångnas normer eller mytens arketypiska tidlöshet som iscensätts: ceremonier att förföras av, eller försöka fly ifrån. På ett annat sätt är hotellets ondska också världens. I centrum finns visionen av en ung kvinnas död (ett motiv lika ofta estetiserat i efterromantisk poesi som i nutida populärkultur) som evig övergångsrit, som något som alltid händer/hotar att hända/redan har hänt: ”Vi visste att en flickas liv när som helst kan förvandlas till brottsplats.”

Att författaren arbetar med motiv som dessa är oräddhet, inte brist på originalitet, och det som ger dem nytt liv är Lykke Holms nyktert hallucinatoriska prosa, som ständigt överraskar med oväntade ordval och utsagor. Det övernaturliga tränger in i det vardagliga genom ett stimulerande hämningslöst bildspråk: ”En gardin vällde fram genom ett öppet fönster, som ektoplasma.” Så frambesvärjer Lykke Holm i denna ovanligt vackra roman inte bara en flickvärld fylld av helighet och hemlighet, utan visar på möjligheten av en annan och mindre romantisk romantik: återförtrollad, men också illusionslös.

Johanne Lykke Holm är född 1987 och har tidigare givit ut Natten som föregick denna dag. Hon är också verksam som översättare från danska, och driver tillsammans med Olga Ravn skrivarkursen Hekseskolen i Köpenhamn.

Andrzej Tichý för Renheten med motiveringen:

Andrzej Tichý har sedan debuten utgivit åtta titlar. Återkommande teman hos Tichý är människorna i utkanterna och på samhällets botten: barn som far illa, psykisk ohälsa och misär, klass och rasism. Med sin novellsamling Renheten fortsätter han att skildra hur vissa människoöden ofrånkomligen rör sig mot olycka. Texterna tar med läsaren genom städer och förorter, lägenheter och gator. I ”Föreställningar” möter vi en krigskorrespondent som istället för att dokumentera militärens härjningar fastnar i tanken på att ta sitt eget liv och hur privilegierad den handlingen egentligen är. Utan omsvep finner sig läsaren snart ansikte mot ansikte med en skinnskalle på en buss, med en tjuv som haffas, och med någon som slår ihjäl sin barndomsvän med en hammare efter att ha förödmjukat honom i vad som framstår som en evighet.

Renheten är ett samlat eko av människoröster vars liv och död utmanar renheten som koncept. Det prövande tilltalet lämnar läsaren med en mängd frågor: Vem tvingas städa och sköta undan smutsen? Vem kan köpa sig fri från att slippa smutsa ned sina händer? Vem anses tala rent?

Tichý är lika mycket mästare på att skildra mänsklighetens elände som den mänskliga närvaron. Det är imponerande och intressant hur han aldrig nöjer sig med att stanna i realismens smuts. Genom att varva socialrealism med suggererande medvetandeströmmar upphöjer Tichý istället verkligheten. Språk och psyke smälter samman. Skickligt lyckas han glida mellan olika medvetanden och både osäkrar och upphöjer vad som är verkligt eller pågående inuti någons tankar.

Det är en begåvning i paritet med en författare som Lars Norén och med ett mörkt ljus som påminner om det etiska anspråket hos Birgitta Trotzig. Med sin klarhet av gestaltade erfarenheter, språkliga närvaro, psykologisk introspektion och kompromisslös integritet hör Tichýs författarskap till den skarpaste litteraturen i vår samtid.

Andrzej Tichý är född 1978 och tilldelades för sin debut Sex liter luft (2005) Borås Tidnings debutantpris. Romanerna Fält (2008) och Kairos (2013) var både nominerade till Nordiska rådets litteraturpris och Eländet (2016) nominerades till Augustpriset.