Carina Burman

Carina Burman är författare och litteraturforskare. Hon är oavlönad docent vid Litteraturvetenskapliga institutionen och arbetar främst som fri litteratör. Hösten 2011 utkom Djävulspakten, hennes biografi över skådespelaren Gösta Ekman d.ä. (1890-1938).

Burmans mest bekanta verk är förmodligen hennes romaner: Min salig bror Jean Hendrich (1993), Den tionde sånggudinnan (1996), Cromwells huvud (1998), Islandet (2001), de tre böckerna om Euthanasia Bondeson – Babylons gator (2004), Vit som marmor (2006) samt Hästen från Porten (2008) – och den samtida Kärleksroman (2009). Senast har Babylons gator utkommit på engelska, The Streets of Babylon (Marion Boyars) och polska, Ulice Babilonu (Kolekcja Skandynawska).

Som litteraturforskare har Burman koncentrerat sig på äldre nordisk litteratur, inte sällan kvinnliga författarskap. Där märks särskilt avhandlingen, Vältalaren Johan Henric Kellgren (1998), Bremer. En biografi (2001) och Den finländska Sapfo. Catharina Charlotta Swedenmarcks liv och verk. En ny linje inleddes med K.J. En biografi över Klara Johanson (2007), vilken hon nu fullföljer med studien över Gösta Ekman d.ä. Burman är dessutom huvudförfattare till 1700-talsavsnittet i Finlands svenska litteraturhistoria I (1999) och har givit ut en rad texter från svenskt 1700- och 1800-tal, oftast tillsammans med Lars Burman. Hon har vistats som gästforskare i Åbo, Pisa, Wolfenbüttel och Cambridge samt haft skrivarvistelser i bl.a. Rom och Istanbul.

Carina Burman påstår sig också ha fritidsintressen utanför det litterära. Till dem hör musik, ruiner, matlagning (särskilt italiensk och indisk), aerobics, teater och stumfilm. Dessutom reser hon gärna. Sedan 1983 är hon gift med litteraturforskaren Lars Burman. Paret har tre barn: Annie (f. 1988), Alice (f. 1990) och August (f. 1994). Familjen bor mitt i Uppsala, men har också en fast punkt i Risinge socken i Östergötland.

Utgivning

Carina Burman

Carina Burman

Carina Burman är författare och litteraturforskare. Hon är oavlönad docent vid Litteraturvetenskapliga institutionen och arbetar främst som fri litteratör. Hösten 2011 utkom Djävulspakten, hennes biografi över skådespelaren Gösta Ekman d.ä. (1890-1938).

Burmans mest bekanta verk är förmodligen hennes romaner: Min salig bror Jean Hendrich (1993), Den tionde sånggudinnan (1996), Cromwells huvud (1998), Islandet (2001), de tre böckerna om Euthanasia Bondeson – Babylons gator (2004), Vit som marmor (2006) samt Hästen från Porten (2008) – och den samtida Kärleksroman (2009). Senast har Babylons gator utkommit på engelska, The Streets of Babylon (Marion Boyars) och polska, Ulice Babilonu (Kolekcja Skandynawska).

Som litteraturforskare har Burman koncentrerat sig på äldre nordisk litteratur, inte sällan kvinnliga författarskap. Där märks särskilt avhandlingen, Vältalaren Johan Henric Kellgren (1998), Bremer. En biografi (2001) och Den finländska Sapfo. Catharina Charlotta Swedenmarcks liv och verk. En ny linje inleddes med K.J. En biografi över Klara Johanson (2007), vilken hon nu fullföljer med studien över Gösta Ekman d.ä. Burman är dessutom huvudförfattare till 1700-talsavsnittet i Finlands svenska litteraturhistoria I (1999) och har givit ut en rad texter från svenskt 1700- och 1800-tal, oftast tillsammans med Lars Burman. Hon har vistats som gästforskare i Åbo, Pisa, Wolfenbüttel och Cambridge samt haft skrivarvistelser i bl.a. Rom och Istanbul.

Carina Burman påstår sig också ha fritidsintressen utanför det litterära. Till dem hör musik, ruiner, matlagning (särskilt italiensk och indisk), aerobics, teater och stumfilm. Dessutom reser hon gärna. Sedan 1983 är hon gift med litteraturforskaren Lars Burman. Paret har tre barn: Annie (f. 1988), Alice (f. 1990) och August (f. 1994). Familjen bor mitt i Uppsala, men har också en fast punkt i Risinge socken i Östergötland.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare