Carina Burman

Carina Burman, född 1960, är författare och litteraturforskare. Hon är oavlönad docent i litteraturvetenskap och arbetar främst som fri litteratör. Under maj 2021 utkommer boken God natt Madame.

Burman debuterade 1993 med Med min salig bror Jean Hendrich och har sedan författat ytterligare sju romaner, senast Kärleksroman (2009). Ett antal av hennes böcker finns översatta till engelska, tyska, ryska och polska.

Som biograf har Burman tidigare publicerat tre tjocka studier över Fredrika Bremer (2001), Klara Johanson (2007) och Gösta Ekman d.ä. (2011). Med Bellman. Biografin återknyter hon till den forskning om äldre litteratur, som hon inledde med avhandlingen Vältalaren Johan Henric Kellgren (Uppsala, 1988).

2021 tilldelades Carina Burman Schückska priset av Svenska Akademin.

Hon har haft flera längre utlandsvistelser, som författare och forskare, däribland i Åbo, Pisa, Wolfenbüttel, Grèz-sur-Loing, Cambridge, Padua och Rom. Intresset för Rom ledde till Vi romantiska resenärer. Med Ellen Rydelius i Rom (NoK 2016).

Utöver det litterära intresserar sig Carina Burman för musik, ruiner, tidskrävande matlagning (särskilt italiensk och indisk), löpning, olika slags dans (särskilt zumba), teater och stumfilm. Sedan 1983 är hon gift med Lars Burman, överbibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek. De bor i Uppsala, men har sommarställe utanför Norrköping. Paret har tre vuxna barn.

2022 tilldelades Carina Burman får Stig Ramels pris med motiveringen:

”Med stilistisk talang, ledigt språk och kunskap om det historiska sammanhanget förmår Carina Burman presentera historien och dess människor på ett sätt som utan att ge avkall på vetenskaplig kvalitet når en bred publik. Detta ser juryn som en viktig insats för historieintresserade och därmed alltså helt i Stig Ramels anda.”

Utgivning

Euthanasia Bondeson

Nyheter om författaren

Carina Burman Foto: Fredrik Hjerling

Carina Burman

Carina Burman, född 1960, är författare och litteraturforskare. Hon är oavlönad docent i litteraturvetenskap och arbetar främst som fri litteratör. Under maj 2021 utkommer boken God natt Madame.

Burman debuterade 1993 med Med min salig bror Jean Hendrich och har sedan författat ytterligare sju romaner, senast Kärleksroman (2009). Ett antal av hennes böcker finns översatta till engelska, tyska, ryska och polska.

Som biograf har Burman tidigare publicerat tre tjocka studier över Fredrika Bremer (2001), Klara Johanson (2007) och Gösta Ekman d.ä. (2011). Med Bellman. Biografin återknyter hon till den forskning om äldre litteratur, som hon inledde med avhandlingen Vältalaren Johan Henric Kellgren (Uppsala, 1988).

2021 tilldelades Carina Burman Schückska priset av Svenska Akademin.

Hon har haft flera längre utlandsvistelser, som författare och forskare, däribland i Åbo, Pisa, Wolfenbüttel, Grèz-sur-Loing, Cambridge, Padua och Rom. Intresset för Rom ledde till Vi romantiska resenärer. Med Ellen Rydelius i Rom (NoK 2016).

Utöver det litterära intresserar sig Carina Burman för musik, ruiner, tidskrävande matlagning (särskilt italiensk och indisk), löpning, olika slags dans (särskilt zumba), teater och stumfilm. Sedan 1983 är hon gift med Lars Burman, överbibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek. De bor i Uppsala, men har sommarställe utanför Norrköping. Paret har tre vuxna barn.

2022 tilldelades Carina Burman får Stig Ramels pris med motiveringen:

”Med stilistisk talang, ledigt språk och kunskap om det historiska sammanhanget förmår Carina Burman presentera historien och dess människor på ett sätt som utan att ge avkall på vetenskaplig kvalitet når en bred publik. Detta ser juryn som en viktig insats för historieintresserade och därmed alltså helt i Stig Ramels anda.”

Ladda ner foton

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare