Albert Bonniers Förlag, 2021-03-26

Foto: Fredrik Hjerlin

Svenska Akademien prisar Carina Burman

Författaren och litteraturforskaren Carina Burman tilldelas Schückska priset 2021 av Svenska Akademien. Prisbeloppet är 100 000 kronor och delas ut i syfte att stödja och belöna ett litteraturhistoriskt författarskap.

Om Carina Burman

Carina Burman, född 1960, är författare och litteraturforskare. Hon är oavlönad docent i litteraturvetenskap och arbetar främst som fri litteratör. Burman debuterade 1993 med Med min salig bror Jean Hendrich och utöver det skönlitterära skrivandet har hon även skrivit biografier över bland andra Fredrika Bremer, skådespelaren och teatermogulen Gösta Ekman d.ä. och Carl Michael Bellman.

Under maj 2021 utkommer boken God natt Madame.

God natt Madame

"Två saker har jag velat här i livet: skriva långa dikter och få ett litet barn. I ingetdera har jag ännu lyckats" Anna Charlotta von Stapelmohr, gift Schröderheim, är kär väninna till Bellman och uppskattad vid hovet – eller var, tills hennes vassa tunga förpassade henne ut i kylan. Nu är det 1790 och hon tecknar ner sina minnen. Kvick, litterär och ironisk målar hon upp sitt liv med familj och vänner, kärlekar och fiender. God natt Madame är en roande, sorglig och nästan sann roman om en kvinna, som inte lät sig begränsas.

Schückska priset

Schückska priset utgår ur en fond som överlämnades till Akademien 1946 och avser att stödja och belöna litteraturhistoriskt författarskap.