Albert Bonniers Förlag, 2023-10-19

Foto: Fredrik Hjerling

Jesper Svenbro och Carina Burman prisas av Samfundet De Nio

Den litterära akademin Samfundet De Nio delar varje år ut priser till författare. Jesper Svenbro tilldelas i år Inge Jonssons pris på 200 000 kronor och Carina Burman Särskilt pris på 150 000 kronor.

Om Samfundet De Nio

Samfundet De Nio är en litterär akademi, instiftad 1913 efter en donation av Lotten von Kræmer. Dess uppgift är främst att främja svensk skönlitteratur genom prisbelöningar. Samfundet De Nio består för närvarande av följande ledamöter: Anna
Williams (ordförande), Nina Burton, Jonas Ellerström, Madeleine Gustafsson, Gunnar Harding, Marie Lundquist, Niklas Rådström, Sara Stridsberg och Johan Svedjedal.

Om Jesper Svenbro

Foto: Fredrik Hjerling

Jesper Svenbro, född 1944 och bosatt i Frankrike, är lyriker och klassiker med litteraturvetenskaplig inriktning. Han är fil. dr i grekiska på en avhandling om grekisk poetik med titeln La parole et le marbre. Han debuterade 1966 med diktsamlingen Det är i dag det sker 1966. 2006 valdes Jesper Svenbro in i Svenska Akademien på stol nummer 8. Hans senaste bok, essäsamlingen Ögonen våra målare och andra tankeexperiment  utkom 2022.

Om Carina Burman

Foto: Fredrik Hjerling

Carina Burman, född 1960, debuterade 1993 med  romanen Min salig bror Jean Hendrich (1993). Därefter har hon publicerat ett tjugotal böcker, framför allt romaner och biografier. Hennes senaste bok Drottningar och pretendenter utkom i april 2023. Här berättar Carina Burman personligt, roligt och kunnigt om brittiska och svenska deckarförfattarinnor – de världsberömde, de bortglömda, de älskade och de högst tveksamma.