Albert Bonniers Förlag, 2022-10-07

Foto: Fredrik Hjerling

Carina Burman tilldelas Stig Ramels pris 2022

Författaren och litteraturforskaren Carina Burman får Stig Ramels pris 2022. Prissumman är på 30 000 kr.

Ur motiveringen:

”Med stilistisk talang, ledigt språk och kunskap om det historiska sammanhanget förmår Carina Burman presentera historien och dess människor på ett sätt som utan att ge avkall på vetenskaplig kvalitet når en bred publik. Detta ser juryn som en viktig insats för historieintresserade och därmed alltså helt i Stig Ramels anda.”

Om författaren

Carina Burman, född 1960, är författare och litteraturforskare. Sedan debuten med romanen Min salig bror Jean Hendrich (1993) har hon publicerat ett tjugotal böcker, framför allt romaner och biografier. År 2019 kom Bellman. Biografin. Hennes senaste roman God natt Madame utkom 2021.

Om boken

Två saker har jag velat här i livet: skriva långa dikter och få ett litet barn. I ingetdera har jag ännu lyckats.

Året är 1790. Utkastad från Gustaf III:s hov börjar Anna Charlotta von Stapelmohr teckna ner sina min - nen. Hon hade allt – och förlorade det. Kvick, litterär och ironisk gör hon upp med sina fiender och rann - sakar sitt eget hjärta och sina kärlekar.

Med denna roman återvänder Carina Burman till den tid som hon skildrat såväl i Bellman. Biografin som i romandebuten Min salig bror Jean Hendrich. Än en gång skriver hon också om en verklig människa. Anna Charlotta von Stapelmohr var nära vän till Bellman, gift med kungens gunstling Elis Schröderheim och själv en viktig kulturpersonlighet.

Detta är en roande, sorglig och nästan sann roman om en kvinna som inte lät sig begränsas.

Sagt om boken

"Här finns vemod, ja, ångest, här finns livslust och yra." Svenska Dagbladet

"En närvarokänsla och en språklig konkretion som gör 1700-talsmänniskan till vår samtida, annorlunda, men ändå så lik." Dagens Nyheter