Albert Bonniers Förlag, 2020-12-08

Foto: Dick Claésson, Sara Mac Key

De får Natur & Kulturs stipendium

Lotta Lotass, Lotta Olsson och Malte Persson är tre av de nio författare som tilldelas Natur & Kulturs särskilda stipendium för litterära insatser och uppmuntran till fortsatt arbete. Årets nio stipendiater får vardera 100 000 kronor.

Om Lotta Lotass

Lotta Lotass, född 1964, och bosatt t i Göteborg. Utöver sitt skönlitterära författarskap har hon också skrivit en avhandling om Stig Dageman, Friheten meddelad. Studier i Stig Dagermans författarskap, som kom 2002.

Lotta Lotass debuterade 2000 med romanen Kallkällan, som belönades med Borås Tidnings debutantpris. Hon har tilldelats en rad priser däribland Aftonbladets litteraturpris, Eyvind Johnson-priset, Sveriges Radios Romanpris och Göteborgs-Postens litteraturpris. Hon har också blivit nominerad till Augustpriset ett flertal gånger och till Nordiska rådets litteraturpris. Hennes senaste bok Nattvakten är en essä om Rembrandt van Rijns kända målning med samma namn.

Om Lotta Olsson

Lotta Olsson, född 1973, växte upp i Helsingborg. 1993 flyttade hon till Stockholm och året därpå kom hennes uppmärksammade debut, sonettsamlingen Skuggor och speglingar. Hon har sedan dess utkommit med ytterligare fem verk för vuxna: Rekviem över de alltjämt levande (1998), Dagsvers (2000), Den mörka stigen (2003), Himmel i hav (2012) och De dödas verkliga antal. Lotta Olsson är också verksam som barnboksförfattare och dramatiker.

Om Malte Persson

Malte Persson, född 1976, och bosatt i Berlin. Han har skrivit i många olika genre och är även verksam som kritiker, krönikör och översättare.

Malte Persson debuterade 2002 med romanen Livet på den här planeten som nominerades till Borås Tidnings debutantpris.Därefter följde romanen Edelcrantz förbindelser är en fascinerande pikaresk. Han har tilldelats en rad priser, exempelvis Göteborgs-Postens litteraturpris och Karin Boyes litterära pris, båda 2011, Karl Vennbergs pris 2012 och Tegnérpriset samma år, 2012. År 2013 fick han Svenska barnboksinstitutets Lennart Hellsing-pris. Hans senaste diktsamling Till dikten utkom 2018. I april 2021 utkommer hans nya diktsamling Undergången.

Om Undergången

”Våra plikter svek vi. Mot de döda
och mot levande och inte födda.
Mot de gudar vi med mänsklig möda
skapat och av vilka vi var stödda.”

Så, och mycket mer än så, skriver Malte Persson om framtiden och det förflutna och mänskligheten som kläms mellan dem. Undergången är en lika lekfull som fruktansvärd färd på vers genom rum och tid – från corona till big bang – och till det tankens bråddjup där allt försvinner.