Albert Bonniers Förlag, 2021-07-20

Foto: Sofia Runarsdotter; Caroline Andersson

Eva Runefelt och Malte Persson tilldelas Gustaf Frödings lyrikpris

Poeterna Eva Runefelt och Malte Persson belönas av Gustav Fröding-sällskapet med 2020 respektive 2021 års lyrikpris. Motiveringarna lyder som följer; för Eva Runefelt: "För en uthållig poetisk gärning präglad av precision och koncentration på det sköra varandet i världen." och för Malte Persson: "För en poesi präglad av en respektlös lek med lyrikens former och ett tankedjup av stort allvar."

Om författarna

Eva Runefelt, född 1953, är en av de allra främsta poeterna i den generation som framträdde på 70-talet. I sina diktsamlingar har hon sökt fånga ett möjligt livsalternativ med hjälp av ett personligt diktspråk. Hennes senaste bok är Ur världen som kom ut våren 2020.

Malte Persson, född 1976, är författare, kritiker och översättare. Han debuterade 2002 med romanen Livet på den här planeten, som nominerades till Borås Tidnings debutantpris. Han är aktuell med sin senaste diktsamling Undergången.

Om priset

Gustaf Fröding-sällskapet bildades 1969 och har delat ut sitt lyrikpris sedan 1990. Prissumman är 25 000 kronor. Bland de tidigare pristagarna finnes bland andra Tua Forsström, Tomas Tranströmer, Kristina Lugn och Göran Greider.

Om poeternas senaste böcker

Om Ur världen

I Eva Runefelts poesi är stillheten en trakt. Hennes senaste diktsamling Ur världen kretsar kring det vardagligt levande – skiljt från de döda på ett sorgset men inte uppgivet sätt. Med känslig tydlighet skriver Runefelt fram en tillvaro som är lättigenkännlig men samtidigt helt ny, en tillvaro där gränserna upplöses och där syltburken i jordkällaren är lika full av liv som sädesärlan med sin vippande stjärt.

 

 

 

 

Om Undergången

En diktsamling som handlar om framtiden och det förflutna, och om mänskligheten som kläms mellan dem. Den innehåller bland annat tre formstränga sonettsviter om gudar och människor, och en lång dikt som på blankvers berättar världens historia baklänges, från corona till big bang. Tillsammans bildar de en lika lekfull som fruktansvärd färd genom rum och tid, på väg mot det tankens bråddjup där allt försvinner.