Albert Bonniers Förlag, 2021-02-16

Foto: Stefan Tell, Karin Björkquist, Gustav Bergman, Sara Mac Key

De prisas av Samfundet De Nio

Magnus Florin, Petter Lindgren, Lina Wolff och Malte Persson tilldelas Samfundet De Nios pris. Samfundet De Nio är en litterär akademi, instiftad 1913 efter en stot testamentarisk donation av Lotten von Kræmer. Dess uppgift är främst att främja svensk skönlitteratur genom prisbelöningar.

Stina Aronsons pris på 150 000 kr

Magnus Florin är författare, kulturskribent och dramaturg. Han debuterade 1989 med Berättelsens gång. Han är även librettist, senast till Syskonen i Mantua på Drottningholms Slottsteater. Senaste romanen är Förföljarna (2017).

Karl Vennbergs pris på 150 00 kronor

Petter Lindgren är författare, redaktör och frilansande journalist. Han debuterade 1994 med diktsamlingen Långtbortistan. Efter fem hyllade diktsamlingar romandebuterade han 2020 med romanen Singer roman. Petter har nyligen tilldelats Årets Jeremisasstipendium.

De Nios Vinterpris på 100 000 kronor

Lina Wolff, är författare och översättare. Hon debuterade 2009 med novellsamlingen Många människor dör som du. Hennes tredje bok, De polyglotta älskarna belönades med bl. a. Svenska Dagbladets litteraturpris och Augustpriset för bästa skönlitterära bok. Hennes senast bok  Köttets tid utkom 2019.

Översättarpris på 100 000 kr

Malte Persson, författare, kritiker och översättare. Han debuterade 2002 med romanen Livet på den här planeten, som nominerades till Borås Tidnings debutantpris. År 2013 fick han Svenska barnboksinstitutets Lennart Hellsing-pris. I april utkommer hans nya diktsamling Undergången.

Samfundet De Nio består för närvarande av följande ledamöter: Nina Burton, Kerstin Ekman, Jonas Ellerström, Madeleine Gustafsson, Gunnar Harding, Niklas Rådström, Sara Stridsberg, Johan Svedjedal och Anna Williams (ordförande).