Göran Tunström

Göran Tunström räknas som en av de viktigaste svenska författarna av idag. Han föddes i Värmland 1937 och avled i februari 2000. Han har tilldelats en rad litterära utmärkelser, bland vilka kan nämnas Svenska Dagbladets litteraturpris 1976, Nordiska rådets litteraturpris 1984, Selma Lagerlöf-priset 1987, 1998 års Nils Ferlin-pris samt Augustpriset 1998. Flera av hans böcker finns utgivna på många språk. Han är tillika en av de mest lästa och älskade författarna i Sverige.

Mycket av det han skrivit tar avstamp just i hans hembygd, Sunne i Värmland, men den blir bara en spelplats för öden av mer allmängiltig karaktär och frågor av djupt existentiell art. Hans romaner Juloratoriet och Tjuven kan båda inlemmas under rubriken "berättandets återkomst i svensk litteratur", och man skönjer här ett släktskap med Selma Lagerlöfs värmländska sagoberättande. Vid sin död lämnade Göran Tunström ett ofullbordat manuskript efter sig som påbörjades 1996. Försök till ett århundrade gavs ut 2002.


Utgivning:

Inringning (1958), dikter
Två vindar (1960), dikter
Karantän (1961), roman
Nymålat (1962), dikter
Maskrosbollen (1962), roman
Familjeliv (1964), roman
Om förtröstan (1965), dikter
De andra de till hälften synliga (1966), dikter
Hallonfallet (1967)
Samtal med marken (1969), dikter
De heliga geograferna (1973), roman
Svartsjukans sånger (1975),dikter
Stormunnens bön (1975), roman
Guddöttrarna (1975), roman
Sandro Botticellis dikter (1976)
Prästungen (1976), roman
Dikter till Lena (1978), dikter
Ökenbrevet (1979), roman
Sorgesånger (1980), dikter
Juloratoriet (1983), roman
Indien - en vinterresa (1984), reseberättelser
Tjuven (1986), roman
Chang Eng (1987)
Det sanna livet (1991), novellsamling
Under tiden (1993), tankebok
Skimmer (1996), roman
Berömda män som varit i Sunne (1998), roman
Försök med ett århundrade (2002), roman

Utgivning

De heliga geograferna & Guddöttrarna

Göran Tunström Foto: Ulla Montan

Göran Tunström

Göran Tunström räknas som en av de viktigaste svenska författarna av idag. Han föddes i Värmland 1937 och avled i februari 2000. Han har tilldelats en rad litterära utmärkelser, bland vilka kan nämnas Svenska Dagbladets litteraturpris 1976, Nordiska rådets litteraturpris 1984, Selma Lagerlöf-priset 1987, 1998 års Nils Ferlin-pris samt Augustpriset 1998. Flera av hans böcker finns utgivna på många språk. Han är tillika en av de mest lästa och älskade författarna i Sverige.

Mycket av det han skrivit tar avstamp just i hans hembygd, Sunne i Värmland, men den blir bara en spelplats för öden av mer allmängiltig karaktär och frågor av djupt existentiell art. Hans romaner Juloratoriet och Tjuven kan båda inlemmas under rubriken "berättandets återkomst i svensk litteratur", och man skönjer här ett släktskap med Selma Lagerlöfs värmländska sagoberättande. Vid sin död lämnade Göran Tunström ett ofullbordat manuskript efter sig som påbörjades 1996. Försök till ett århundrade gavs ut 2002.


Utgivning:

Inringning (1958), dikter
Två vindar (1960), dikter
Karantän (1961), roman
Nymålat (1962), dikter
Maskrosbollen (1962), roman
Familjeliv (1964), roman
Om förtröstan (1965), dikter
De andra de till hälften synliga (1966), dikter
Hallonfallet (1967)
Samtal med marken (1969), dikter
De heliga geograferna (1973), roman
Svartsjukans sånger (1975),dikter
Stormunnens bön (1975), roman
Guddöttrarna (1975), roman
Sandro Botticellis dikter (1976)
Prästungen (1976), roman
Dikter till Lena (1978), dikter
Ökenbrevet (1979), roman
Sorgesånger (1980), dikter
Juloratoriet (1983), roman
Indien - en vinterresa (1984), reseberättelser
Tjuven (1986), roman
Chang Eng (1987)
Det sanna livet (1991), novellsamling
Under tiden (1993), tankebok
Skimmer (1996), roman
Berömda män som varit i Sunne (1998), roman
Försök med ett århundrade (2002), roman

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare