Peter Nádas

Peter Nádas är född i Ungern. Under den stalinistiska terrorn i Ungern blev han föräldralös. Efter skolgångens slut arbetade han en tid som fotograf, och redan vid nitton års ålder skrev han A Biblia (Bibeln), som gavs ut först 1965. 1972 kom Egy családregény vége (Slutet på en familjeroman), som kom på svenska 1979 (Fripress). Minnesanteckningarnas bok (Emlékiratok könyve) kom på svenska 1994. Nádas är också verksam som dramatiker och essäist.

Han blev belönad med Österrikes stora europeiska litteraturpris 1991 och med Kossuth-priset 1992. Samma år blev han ledamot av Akademin för konst och litteratur i Budapest. Då Minnesanteckningarnas bok utkom i Frankrike 1998 belönades den med priset för bästa utländska bok. 

Utgivning

Peter Nádas Foto: Barna Burger

Peter Nádas

Peter Nádas är född i Ungern. Under den stalinistiska terrorn i Ungern blev han föräldralös. Efter skolgångens slut arbetade han en tid som fotograf, och redan vid nitton års ålder skrev han A Biblia (Bibeln), som gavs ut först 1965. 1972 kom Egy családregény vége (Slutet på en familjeroman), som kom på svenska 1979 (Fripress). Minnesanteckningarnas bok (Emlékiratok könyve) kom på svenska 1994. Nádas är också verksam som dramatiker och essäist.

Han blev belönad med Österrikes stora europeiska litteraturpris 1991 och med Kossuth-priset 1992. Samma år blev han ledamot av Akademin för konst och litteratur i Budapest. Då Minnesanteckningarnas bok utkom i Frankrike 1998 belönades den med priset för bästa utländska bok. 

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare