Albert Bonniers Förlag, 2022-10-25

Foto: Per Myrehed/Berman Literature Prize

Péter Nádas närvarade vid utdelningen av Berman Literature Prize 2022 i Stockholm

Den ungerske författaren Péter Nádas tog emot utmärkelsen Berman Literature Prize 2022 vid en ceremoni i Stockholm under måndagkvällen den 24 oktober. Prissumman är på 750 000 svenska kronor och i priset ingick även ett konstverk i form av flera pop-upböcker av Rang Li i och Nina Ulmaja.

Foto: Per Myrehed/Berman Literature Prize

Läs mer om Berman Literature Prize

Motiveringen lyder:

"Péter Nádas tilldelas Berman Literature Prize för sin självbiografiska roman Illuminerade detaljer där han med knivskarp iakttagelseförmåga och bedövande konstnärlig lyskraft visar att en enskild människas liv kan rymma ett mikrokosmos som i varje ögonblick och detalj vrider sig utåt mot 1900-talets större universum av förluster och katastrofer."

Prisutdelningen i Stockholm

Omkring 300 gäster närvarade vid prisutdelningen där kritikern och översättaren Rebecka Kärde höll tal. Donatorerna Catharina och Thomas Berman och juryns ordförande Daniel Pedersen överlämnade priset. Ett bejublad tacktal hölls därefter av Péter Nádas. En stråktrio under ledning av Anders Lagerqvist på violin underhöll under kvällen.

Illuminerade detaljer II

Den andra delen av boken om uppväxten i Ungern utkommer på svenska den 24 november. Översättningen är gjord av Daniel Gustafsson och Péter Tóth.

Här fortsätter Péter Nádas sin associationsdrivna skildring av ett Mellaneuropa efter andra världskriget. Ett av många fokus för nutidens Nádas är hur mycket av diktaturernas och koncentrationslägrens fasor som effektivt glömts bort – han resonerar om skillnaden mellan moral och den förfalskning vi gärna sätter i dess ställe. Boken avslutas med skarpa ögonblicksbilder från upproret 1956, som blev avgörande för hur positionerna låstes i det kalla kriget. Med den här sviten bekräftar Péter Nádas sin position som en av den moderna romankonstens viktigaste namn.

Illuminerade detaljer I

Med både barnets närsynta perspektiv och den vuxnes historiska överblick plockar Péter Nádas fram minnesbilder – från sin egen barn- och ungdom i Ungern under nazism och kommunism men också ur sina förfäders disparata historia. Som den store författare han är vänder och vrider han på skärvorna. Gestaltar associativt och med klart lysande detaljer en ung mans utveckling, konvulsionerna inom familjerna och våldet, krigen och övergreppen som format så mycket av det moderna Centraleuropas identitet.