Albert Bonniers Förlag, 2022-05-18

Foto: Gáspár Stekovics

Péter Nádas belönas med Berman Literature Prize 2022

Den ungerske författaren Péter Nadás tilldelas Berman Literature Prize 2022 för den självbiografiska romanen Illuminerade detaljer 1. Priset delas ut vid en ceremoni i Stockholm den 24 oktober 2022. Prissumman är på 750 000 kronor.

Det är andra gången priset delas ut i syftet att belöna en författare som verkar i den judiska traditionens anda, och med sitt litterära verk syftar till att, som det nämns i prisets stadgar, både undersöka den rika judiska kulturen och samtidigt "överskrida tider och kulturer" och därigenom eftersträva det universellt mänskliga.

Motiveringen lyder:

"Péter Nádas tilldelas Berman Literature Prize för sin självbiografiska roman Illuminerade detaljer där han med knivskarp iakttagelseförmåga och bedövande konstnärlig lyskraft visar att en enskild människas liv kan rymma ett mikrokosmos som i varje ögonblick och detalj vrider sig utåt mot 1900-talets större universum av förluster och katastrofer."

Juryns ordförande Daniel Pedersen:

– Péter Nádas tillhör en lång rad av europeiska episka historieberättare Illuminerade detaljer är ett verkligt minnesarbete där Nádas förenar detaljer med historiskt omvälvande skeenden. Andan i Berman Literature Prize handlar om överskridande, och det gör även denna roman. Mellan generationer, människor och tider. Allt kanaliserat genom författarens associativa ström och resulterar i en enorm gestaltning av minnen ur ett liv.

Läs mer om Berman Literature Prize

Om boken Illuminerade detaljer 1

Med både barnets närsynta perspektiv och den vuxnes historiska överblick plockar Péter Nádas fram minnesbilder – från sin egen barn- och ungdom i Ungern under nazism och kommunism men också ur sina förfäders disparata historia. Som den store författare han är vänder och vrider han på skärvorna. Gestaltar associativt och med klart lysande detaljer en ung mans utveckling, konvulsionerna inom familjerna och våldet, krigen och övergreppen som format så mycket av det moderna Centraleuropas identitet.

Översättningen till svenska är gjord av Daniel Gustafsson.

Foto: Gáspár Stekovics

Om författaren Péter Nádas

Péter Nádas, född 1942, är ungersk författare, dramatiker och essäist. Hans tidiga roman Slutet på en familjeroman gavs ut på svenska 1979 , Minnesanteckningarnas bok 1994 och den mäktiga romanen Parallella historier i tre delar 2012–2013. Hans varierande och rika författarskap har tilldelats en mängd priser. Péter Nádas räknas till en av vår tids stora författare.