Nihilistiskt credo

Estetiskt, moraliskt, politiskt m.m.
Författare: Lars Gyllensten
Köp boken

Utgivningsdag: 2015-11-02
Recensionsdag: 2015-11-16

Mediakontakt: Bonnierförlagens Press

En av kärnpunkterna i Lars Gyllenstens författarskap är motviljan och polemiken mot det definitiva. Hans romaner och noveller är snillrika uppgörelser med olika livshållningar, som han prövar, underminerar och genomlyser med raffinerad ironi.

Samma strävan efter oberoende gentemot dogmatiska livsåskådningar och bekännelser, en oförbindlighet inför de tvärsäkra eller alltför utspekulerade livsalternativ som erbjuds den moderna människan kännetecknar hans uppsatser i ”Nihilistiskt credo”.

Han diskuterar den fortgående dialogen mellan form och provokation, frihet och dogm, i sitt eget författarskap, och fördjupar bilden i mötet med en annan ironisk moralist, Sören Kierkegaard. Men han konfronterar också sin individualism med den politiska verkligheten omkring oss i angelägna uppsatser om minoritetens frestelser, ideologiernas sammanbrott och den enskildes vanmakt inför historiens grymheter eller dåtidens kärnvapenhot.

Lars Gyllenstens nihilism rymmer en kompromisslös frihetsvilja, ett patos för den enskilda människan som gjorde hans insats i svensk kulturdebatt till en av de väsentligaste och mest aktuella.

Detaljerad fakta

Recensionsdag: 2015-11-16 Genre: Skönlitteratur och relaterande ämnen Originalutgåvans utgivningsår: 1964 Omslagsformgivare: Daniel Bjugård Tidsperioder: 1960-talet, 1900-talet Thema-kod: Skönlitteratur: allmänt Format (utgivningsdatum): E-bok, epub2, 9789100159740 (2015-11-02)

Fler böcker av författaren

Nihilistiskt credo

Estetiskt, moraliskt, politiskt m.m.
Författare: Lars Gyllensten
Köp boken

Utgivningsdag: 2015-11-02
Recensionsdag: 2015-11-16

Mediakontakt: Bonnierförlagens Press

En av kärnpunkterna i Lars Gyllenstens författarskap är motviljan och polemiken mot det definitiva. Hans romaner och noveller är snillrika uppgörelser med olika livshållningar, som han prövar, underminerar och genomlyser med raffinerad ironi.

Samma strävan efter oberoende gentemot dogmatiska livsåskådningar och bekännelser, en oförbindlighet inför de tvärsäkra eller alltför utspekulerade livsalternativ som erbjuds den moderna människan kännetecknar hans uppsatser i ”Nihilistiskt credo”.

Han diskuterar den fortgående dialogen mellan form och provokation, frihet och dogm, i sitt eget författarskap, och fördjupar bilden i mötet med en annan ironisk moralist, Sören Kierkegaard. Men han konfronterar också sin individualism med den politiska verkligheten omkring oss i angelägna uppsatser om minoritetens frestelser, ideologiernas sammanbrott och den enskildes vanmakt inför historiens grymheter eller dåtidens kärnvapenhot.

Lars Gyllenstens nihilism rymmer en kompromisslös frihetsvilja, ett patos för den enskilda människan som gjorde hans insats i svensk kulturdebatt till en av de väsentligaste och mest aktuella.

Ladda ner omslag

Detaljerad fakta

Recensionsdag: 2015-11-16 Genre: Skönlitteratur och relaterande ämnen Originalutgåvans utgivningsår: 1964 Omslagsformgivare: Daniel Bjugård Tidsperioder: 1960-talet, 1900-talet Thema-kod: Skönlitteratur: allmänt Format (utgivningsdatum): E-bok, epub2, 9789100159740 (2015-11-02)

Fler böcker av författaren

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare