Albert Bonniers Förlag, 2022-11-01

Svensk Bokkonst prisar Avgrunden av ljus av Lars Norén

Avgrunden av ljus av Lars Norén belönas av Svensk Bokkonst 2021. Prisutdelningen ägde rum på Kungliga Biblioteket i Stockholm.

Motivering:

Läckert monumentalt livsverk där titelns och författarnamnets relief slår subtilt dramatiska skuggor på omslaget. Allt genomfört med ett skickligt hantverk, som skapar ett lugn för att uppleva inlagans poesi.

Formgivare: Nina Ulmaja • Originalproduktion: Nina Ulmaja och Gunilla Sundén • Tryckeri och Bokbinderi: Livonia Print

Om boken

I Avgrunden av ljus (2020) presenteras en rik samling av Lars Noréns dikter, med förord och kommenterande efterskrift av Mikael van Reis som också stått för urvalet. Poeten Lars Norén gjorde starkt avtryck under sextio- och sjuttiotalet med ett lyriskt formspråk som oavbrutet förvandlades; en utveckling som saknar motstycke och som skapade ”en pulserande huvudled i svensk poesi”.

Om Lars Norén

Lars Norén (1944–2021) är en av Sveriges internationellt mest kända dramatiker. Hans pjäser spelas på scener runtom i världen, TV-uppsättningarna ses av miljontals tittare, och en ny Norénpjäs har ofta varit ett allmänt samtalsämne. Norén debuterade mycket ung med diktsamlingen Syrener, snö (1963), som följdes av De verbala resterna av en bildprakt som förgår (1964).

2008 utkom Lars Norén med En dramatikers dagbok, ett verk som på drygt 1600 sidor spände över fem år av hans liv. Den följdes av en andra del i augusti 2013, En dramatikers dagbok 20052012. Hösten 2012 gav han med Filosofins natt ut sitt första skönlitterära prosaverk sedan 1970-talet, och i januari 2014 kom ännu en prosabok, Ingen.

I samband med författarens 70-årsdag i maj 2014 utkom två volymer med sammanlagt ett fyrtiotal av hans senaste dramer. 2015 gav han ut Fragment, en samling om drygt femhundra textfragment, och i juni 2016 återkom Norén som poet med diktsamlingen Stoft. I augusti 2016 publicerades den tredje delen av hans dagbok, En dramatikers dagbok 20132015. En tredje prosabok, Efterlämnat, gavs ut 2017, och samma år kom också en ny samling textfragment, Fragment II. Hösten 2020 publiceras en fjärde dagboksvolym, En dramatikers dagbok 20152019.