Albert Bonniers Förlag, 2021-12-01

Stockholms litteraturmässa

Stockholms litteraturmässa äger rum den 4 december. Mässan fokuserar på mångfald och är gratis för besökare. Läs mer om mässan.

Över femtio förlag och tidskrifter sin utgivning. Du kan ta del av spännande föreläsningar, samtal och framträdanden på flera av mässans scener.

Jens Liljestrand, Elnaz Baghlanian, Tove Folkesson, Maxim Grigoriev, Ali Derwish, Johan Anderberg, Jonas Brun och Jörgen Gassilewski är några av de medverkande.

Klarabiografen

15.00–15.40 Klimat, moral och underhållning

Jens Liljestrand. Aktuell med romanen Även om allt tar slut

Undergången har sin estetik och kittling. Hur skapar författare god litteratur om världens sista suck? Samtalet utgår från romanen Även om allt tar slut och forskarantologin Klimat och moral.

16.00–16.40 Arv, plats, minne

Elnaz Baghlanian. Aktuell med romanen Prologer

Tove Folkesson. Aktuell med Den stora kyrkan

Med moderskap följer inte bara frågor om att bli förälder, utan även om vilka trådar som leder bakåt i ens eget liv. Här samtalar tre aktuella författare som alla behandlar ämnet utifrån en högst personlig horisont.

Biblioteket

11.15–12.00 Fast forward – Rewind: Den Postsovjetiska litteraturen

Maxim Grigoriev. Aktuell med Europa

För stora grupper i öst var Sovjetunionens fall som ett fönster som öppnades och historien släpptes in. Tiden som följde efter 1991 har beskrivits som en övergångsperiod, litteraturen som postsovjetisk. Men hur kan vi idag förstå övergången? Och hur bör vi tala om dagens ryska litteratur?

13.00–15.00 Åtta poeter läser

Ali Derwish: Saddam Husseins nya roman

Jörgen GassilewskiBallongen

Anna Hallberg: Under tiden

Lizette Romero Niknam: De försvunna

Teaterbaren

11.30–12.00  Att gestalta en kris

Johan Anderberg. Aktuell med Flocken

Det var som att tidningarna publicerade tre skräckinjagande artiklar och en hoppfull varje dag. Den svenska regeringen betonade ansvar och FHM fick ena dagen rollen som hjälte och andra dagen som bov. Hur berättar man om ett politiskt och medialt skådespel och en pandemi med tiotusentals offer?

15.00–15.30 När livet blir litteratur

Jonas Brun. Aktuell med Hon minns inte

Axel Burénius. Aktuell med Dödsängel

Mitt i livet händer det att döden kommer och tar mått på människan. Hur skriver man om det svåraste? En mor som börjar glömma, en bror som plötsligt förolyckas? Ett samtal om två romaner och en diktsamling.

Lava

14–14.30 Ska vi skratta eller gråta?

Tove Folkesson. Aktuell med Den stora kyrkan

Serietecknarsveriges okrönta drottning av svart humor Nina Hemmingsson möter den prisbelönta författaren Tove Folkesson i ett samtal om balansen mellan humor och allvar i sina verk. Går det att göra humor av det mest smärtsamma och allvar av det ytligt festliga? Var går gränsen mellan plumpt och träffsäkert? Kan man vara rolig och samtidigt ha roligt.

Till fullständigt program