Nina Burton

Nina Burton, född 1946, är poet och essäist. I sitt författarskap har hon ofta förenat lyrik och naturvetenskap. Till hennes mest uppmärksammade essäböcker hör Resans syster, poesin (1994) och Den nya kvinnostaden (2005), båda Augustnominerade. De är liksom essän Flodernas bok (2012) berättelser om resor i Europa som samtidigt skildrar denna del av världen ur nya synvinklar: med utgångspunkt från poesin.

Nina Burton är ledamot av det litterära Samfundet De Nio samt Vetenskapsakademien.

2016 gav hon ut Gutenberggalaxens nova och för den erhöll hon Augustpriset i fackboksklassen. Hon skrev där om Erasmus och hans tid och visade vilken roll litteraturen kunde spela i en dramatisk tid som har många likheter med vår egen.

I sin nya essäbok Livets tunna väggar (2020) närmar hon sig biologins ofattbara sinnrikhet och mångfald.

Nina Burton har även belönats med bl.a. Stora fackbokspriset och Svenska Akademiens essäpris. Sommaren 2020 tilldelades hon Övralidspriset.

Utgivning

Nyheter om författaren

Nina Burton Foto: Sara Mac Key

Nina Burton

Nina Burton, född 1946, är poet och essäist. I sitt författarskap har hon ofta förenat lyrik och naturvetenskap. Till hennes mest uppmärksammade essäböcker hör Resans syster, poesin (1994) och Den nya kvinnostaden (2005), båda Augustnominerade. De är liksom essän Flodernas bok (2012) berättelser om resor i Europa som samtidigt skildrar denna del av världen ur nya synvinklar: med utgångspunkt från poesin.

Nina Burton är ledamot av det litterära Samfundet De Nio samt Vetenskapsakademien.

2016 gav hon ut Gutenberggalaxens nova och för den erhöll hon Augustpriset i fackboksklassen. Hon skrev där om Erasmus och hans tid och visade vilken roll litteraturen kunde spela i en dramatisk tid som har många likheter med vår egen.

I sin nya essäbok Livets tunna väggar (2020) närmar hon sig biologins ofattbara sinnrikhet och mångfald.

Nina Burton har även belönats med bl.a. Stora fackbokspriset och Svenska Akademiens essäpris. Sommaren 2020 tilldelades hon Övralidspriset.

Ladda ner foton

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare