Anna Williams


ANNA WILLIAMS, född 1957, är professor i litteraturvetenskap vid vid Uppsala universitet och har skrivit bland annat om kvinnliga författare i Stjärnor utan stjärnbilder. Kvinnor och kanon i litteraturhistoriska översiktsverk under 1900-talet (1997) och om mellankrigstidens svenska berättare i Tillträde till den nya tiden. Fem berättelser om när Sverige blev modernt (2002). År 2013 utkom biografin Från verklighetens stränder. Agnes von Krusenstjernas liv och diktning. Hon är ledamot i Samfundet De Nio.

Utgivning

Nyheter om författaren

Anna Williams Foto: Sara Mac Key

Anna Williams


ANNA WILLIAMS, född 1957, är professor i litteraturvetenskap vid vid Uppsala universitet och har skrivit bland annat om kvinnliga författare i Stjärnor utan stjärnbilder. Kvinnor och kanon i litteraturhistoriska översiktsverk under 1900-talet (1997) och om mellankrigstidens svenska berättare i Tillträde till den nya tiden. Fem berättelser om när Sverige blev modernt (2002). År 2013 utkom biografin Från verklighetens stränder. Agnes von Krusenstjernas liv och diktning. Hon är ledamot i Samfundet De Nio.

Ladda ner foton

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare