Albert Bonniers Förlag, 2024-04-25

Foto: Mattias Edwall

Jannete Hentati tilldelas Gerard Bonniers essäpris 2024

Jannete Hentati tilldelas Gerard Bonniers essäpris 2024 för sin bok Älven i mig. Pristagaren utses av en nämnd som består av Sara Nyström, förläggare, Christian Manfred, förläggare och Elisabeth Hjorth, författare.

Motivering:

Gerard Bonniers essäpris 2024 tilldelas Jannete Hentatis Älven i mig, en flödande debut som intar Luleälven uppströms och kombinerar utforskandet av den egna familjeberättelsen med en socialantropologisk blick på exploateringen och kulturhistorien. Hentati visar på älvens och elens betydelse för folkhemmets välfärd, hon möter stolthet och skönhet utan att blunda för tvisterna och konflikterna. Fram träder en kolonialism som sträcker sig ända in i våra dagar.

Om Gerard Bonniers essäpris

Gerard Bonniers essäpris är ett litteraturpris på 100 000 kr som delas ut varje år. Senare års pristagare har varit Gunnar D Hansson 2009, Horace Engdahl 2010, Staffan Börjesson 2011, Ulf Linde 2012, Fredrik Sjöberg 2013, Jenny Maria Nilsson 2014, Sara Danius 2015, Georg Klein 2016, Per Molander 2017, Per Wirtén 2018, Kristoffer Leandoer 2019, Josefin de Gregorio 2020, Stefan Jonsson 2021, Elisabeth Hjorth 2022 och Göran Greider 2023.

För ytterligare information, kontakta:

Sara Nyström, förläggare, sara.nystrom@albertbonniers.se