Albert Bonniers Förlag, 2023-03-07

Foto: Lina Ikse, Teg Publishing

Gerard Bonniers Lyrikpris 2023 tilldelas Lina Ekdahl

Gerard Bonniers Lyrikpris instiftades 1978 för att belöna en specificerad diktsamling som skrivits på svenska språket. Priset går i år till Lina Ekdahl för diktsamlingen Du är inte full du är fylld.

Prismotiveringen lyder

”Utan att någonsin överge den magiska lättfärdigheten med vilken språket silas mellan fingrarna spänner Lina Ekdahl ljusbågen mellan det förväntade och det oåterkalleliga, och vågar låta den brinna tills skrattet och sorgen brister ut.”

Gerard Bonniers Lyrikpris delar årligen ut ett stipendium à 100 000 kronor. Juryn för 2023 års pris har bestått av förra årets pristagare Malte Persson, kritikern Göran Sommardal samt Lina Rydén Reynols som är förläggare på Albert Bonniers Förlag.

Tidigare pristagare

Senare års pristagare har varit Helena Eriksson 2009, Kennet Klemets 2010, Agneta Enckell 2011, Jenny Tunedal 2012 och Björner Torsson 2013, Fredrik Nyberg 2014, Ida Börjel 2015, Åsa Maria Kraft 2016, Johan Jönson 2017, Gunnar D. Hansson 2018, Mara Lee 2019, Göran Sonnevi 2020, Anna Hallberg 2021 och Malte Persson 2022.

Om priset

Gerard Bonniers Lyrikpris instiftades 1978 för att belöna en specificerad diktsamling som skrivits på svenska språket. Juryn består av en representant för donatorn, en litteraturkritiker samt den lyriker som året innan fått priset. Donatorns avsikt var inte att välja årets bästa diktsamling, då det knappast är möjligt, utan ett verk som är av hög litterär halt över huvud taget.