Albert Bonniers Förlag, 2023-10-25

Foto: Lina Baker, KB

De prisas av Svensk bokkonst 2022

Två titlar utgivna på Albert Bonniers Förlag prisas av Svensk bokkonst 2022 och utses till två av 2022 års vackraste böcker: Pontus Hultén. Den moderna konstens anförare. En biografi av Claes Britton och Prosa 2020 av Lars Norén. Båda böckerna är formgivna av Nina Ulmaja. Tryck står Livonia Print för.

Pontus Hultén. Den moderna konstens anförare. En biografi av Claes Britton

Motiveringen lyder:

Anslående och lekfullt omslag med genomarbetad inlaga. Mjukt band till tjock bok gör boken lättillgänglig och lustfylld.

Om boken:

Pontus Hultén (1924–2006) anses av många vara nittonhundratalets mest banbrytande curator och museichef, en beundrad och omstridd förkämpe för den moderna konsten. Under sitt långa yrkesliv hade han del i att på ett genomgripande sätt forma den nya tidens konstmuseer och fick uppleva både triumfer och skandaler. Detta rikt illustrerade verk är den första heltäckande biografin om Pontus Hultén. Boken nominerades till Augustpriset 2022.

Prosa 2020 av Lars Norén

Motiveringen lyder:

Tre stilistiskt snarlika böcker i en volym som tack vare sin bokliga utformning, med snillrika flikar och vackert gråa avgränsningssidor, ger läsaren en fördjupad erfarenhet av textens intrikata överlagringar och dubbelexponeringar.

Om boken:

Under 2020 skrev Lars Norén färdigt tre prosatexter som han ville ge ut tillsammans, och som han i dagboken beskriver som ”en fragmentarisk skildring av den detaljrika intighet i vilken jag tillbringar mina dagar”. De kan läsas som en fortsättning på hans tidigare prosaböcker Filosofins natt 2012, Ingen 2014 och Efterlämnat 2017. En åldrad man betraktar sin ovissa belägenhet, sitt öde. Vem är han, vem är den andre …? Paradoxer och frågor avlöser varandra. Barndomsbilder och minnen flyter förbi, pandemins verklighet tränger sig på. Är det en nedräkning, eller en bön?