Albert Bonniers Förlag, 2020-01-09

Foto: Från vänster: Stefan Tell, Carla Orrego Veliz, Joakim Rolandsson

De är nominerade till årets Katapultpris

Felicia Mulinari, Judith Kiros och Daniel Yousefi är tre av de fem debutanter som nominerats till årets Katapultpris av Sveriges Författarförbund.

"Årets böcker rör sig i gränslanden mellan arv, minne, identitet och historia. Bland årets nominerade hör vi kraftfulla, nya författarröster i genreöverskridande och poetiskt präglade verk", skriver juryn i ett pressmeddelande.

De nominerade har chans att vinna en prissumma på 40 000 kronor. Vinnaren offentliggörs 14 mars på Folkets hus i Umeå.

Det som inte kan utplånas av Felicia Mulinari 

Det som inte kan utplånas av Felicia Mulinari är en diktsvit sprungen ur en kollektiv erfarenhet av rasism och våld. En stridsskrift där ilskan blandas med sorg, stoltheten med skam, där mödrarnas exil och ömhet omvandlas till barnens gemenskap och kamp.

O av Judith Kiros 

OJudith Kiros debut är en hybrid av poesi och essä som tar sin utgångspunkt i Shakespeares pjäs Othello. Othello hetsas till att döda sin vita hustru och blir därmed det publiken redan vet att han är: ett monster, den svarte mannen. Läsningar av pjäsen varvas med rytmisk dikt och längre prosapassager – alla delar förhåller sig till detta O, en både öppen och stängd form. O är en bok som söker sig till reflektionsytorna och spegelbilderna, som skriver in sig i klassiska texter och utvidgas till att kretsa kring svarthet och kön i Sverige i dag.

Den åttonde kontinenten av Daniel Yousefi

Den åttonde kontinenten är en plats som inte finns, men där miljontals människor på flykt ändå befinner sig. Daniel Yousefis debut är en dokumentär-poetisk skildring av flyktingkrisen där avskalat poetiska bilder blandas med intervjuer, samtal och reportageliknande berättande från flyktingläger i södra Europa. De personliga historierna, såväl flyktingens som volontärens, vävs samman. Tillsammans bildar de olika rösterna ett rop, en vädjan.

Om Katapultpriset

Katapultpriset är ett litterärt pris som instiftades av Sveriges Författarförbund 1991. Priset tilldelas en skönlitterär författare, prosaist eller lyriker som debuterat under föregående år.