Johanna Ekström

Johanna Ekström, född 1970, bor och arbetar i Stockholm. Hon är främst verksam som författare men är också konstnär.

När Johanna Ekström debuterade som 22-åring med diktsamlingen Skiffer prisades hon av kritiker för sin språkliga mognad och sitt pregnanta bildspråk. Hennes första prosalyriska bok beskrevs av Bo Gustavsson i Upsala Nya Tidning som "en fascinerande rapport från ett konstnärskap i vardande, ett både personligt och tidstypiskt dokument från rastlöshetens och ovisshetens 90-tal". Han skrev också: "Hennes dikter borrar sig in i komplexa tillstånd där psyke och natur, dröm och vaka bildar en enda fortgående process." Om hennes första novellsamling, Vad vet jag om hållfasthet, skrev Anne Brügge i Arbetarbladet att hon redan med sin första novellsamling når mästarklass. Örjan Abrahamsson skrev i GT: "I mötet mellan det prosaiskt handfasta och språkligt flyktiga uppstår ofta en märkvärdig, tilltalande spänning /.../ när författaren lyckas finna det precisa tonfallet uppstår en suggestiv närvaro i texten."

Diktsamlingen Jag ska vakna stående (2003) prisades också av kritikerna. Bland annat skrev Arne Johnsson i Aftonbladet: "I Johanna Ekströms diktsamling lyssnar jag till en fascinerande, insisterande och vacker röst som berättar utanförskapets syner och drömmar, de gestalter av ord och skugga som kommer och går i oss ...". (Tommy Olofsson skrev i Svenska Dagbladet: "Hon skriver med en etsande kraft, och jag är övertygad om att hennes dikter kan beröra många läsare, kanske till och med ge en smula tröst." Även Sydsvenskans Miranda Landen lovordade hennes verk: "... en helt enastående samling dikter: här finns en inlevelse och djärvhet som aldrig förr och ett fräscht och pulserande bildspråk."

Hösten 2004 utkom Johanna Ekströms första roman, Avskedsstafetten. Det är en vacker och stark berättelse om sorg och saknad, om besatthet och begär. Spelplatsen är London, men här finns också andra landskap: barndomens Västmanland och Frankrike, Stockholm och minnen av föräldrarnas skilsmässa och inte minst drömmarnas landskap, ofta svarta, hotfulla men fyllda med tecken möjliga att tyda under resans gång. I novellsamlingen Titta, hon kryper beskriver Johanna Ekström en tillvaro där mänskliga relationer balanserar på en skör gräns mellan ljus och mörker. Träffsäkert målar hon upp det kärleksfulla och ömsinta såväl som det obehagliga och våldsamma i människors möten.

Diktsamlingen Det enda främmande utkom våren 2008. Pressreleasen beskriver Johanna Ekströms sjunde diktsamling på följande sätt: "I drastiska och klara bilder gestaltar hon det ofta paradoxala sambandet mellan tillblivelse, bortvändhet och närvaro." Tommy Olofsson i SvD skrev: "Det enda främmande, visar en förtvivlad kraft och aggressivitet av ett slag som erinrar om & Plath och Hughes. Hon är stundtals desperat och uttrycker detta med drabbande kraft, hämningslöst och självuttömmande. & Utan omsvep men med drabbande uttryck och träffande metaforer.((Johanna Ekström kan skriva på gränsen till det uthärdliga, som Lars Norén när han ännu skrev lyrik eller som Ingegerd Kallenbäck på senare år. Här finns en högspänning som väcker undran och bävan" och Sven Nyberg i Norrbottens-Kuriren: "Jag beundrar Johanna Ekströms allvar och konsekvens. Ingen kompromissjävel släpps över bron."

Fyra år senare återkom Johanna Ekström med den uppmärksammade Om man håller sig i solen, där hon berättade om sin uppväxt i en känd svensk kulturfamilj. ”Boken är ett konstverk med många förgreningar", skrev Sigrid Combüchen i Sydsvenska Dagbladet.

 

 

 

Utgivning

Nyheter om författaren

Johanna Ekström Foto: Sara Mac Key

Johanna Ekström

Johanna Ekström, född 1970, bor och arbetar i Stockholm. Hon är främst verksam som författare men är också konstnär.

När Johanna Ekström debuterade som 22-åring med diktsamlingen Skiffer prisades hon av kritiker för sin språkliga mognad och sitt pregnanta bildspråk. Hennes första prosalyriska bok beskrevs av Bo Gustavsson i Upsala Nya Tidning som "en fascinerande rapport från ett konstnärskap i vardande, ett både personligt och tidstypiskt dokument från rastlöshetens och ovisshetens 90-tal". Han skrev också: "Hennes dikter borrar sig in i komplexa tillstånd där psyke och natur, dröm och vaka bildar en enda fortgående process." Om hennes första novellsamling, Vad vet jag om hållfasthet, skrev Anne Brügge i Arbetarbladet att hon redan med sin första novellsamling når mästarklass. Örjan Abrahamsson skrev i GT: "I mötet mellan det prosaiskt handfasta och språkligt flyktiga uppstår ofta en märkvärdig, tilltalande spänning /.../ när författaren lyckas finna det precisa tonfallet uppstår en suggestiv närvaro i texten."

Diktsamlingen Jag ska vakna stående (2003) prisades också av kritikerna. Bland annat skrev Arne Johnsson i Aftonbladet: "I Johanna Ekströms diktsamling lyssnar jag till en fascinerande, insisterande och vacker röst som berättar utanförskapets syner och drömmar, de gestalter av ord och skugga som kommer och går i oss ...". (Tommy Olofsson skrev i Svenska Dagbladet: "Hon skriver med en etsande kraft, och jag är övertygad om att hennes dikter kan beröra många läsare, kanske till och med ge en smula tröst." Även Sydsvenskans Miranda Landen lovordade hennes verk: "... en helt enastående samling dikter: här finns en inlevelse och djärvhet som aldrig förr och ett fräscht och pulserande bildspråk."

Hösten 2004 utkom Johanna Ekströms första roman, Avskedsstafetten. Det är en vacker och stark berättelse om sorg och saknad, om besatthet och begär. Spelplatsen är London, men här finns också andra landskap: barndomens Västmanland och Frankrike, Stockholm och minnen av föräldrarnas skilsmässa och inte minst drömmarnas landskap, ofta svarta, hotfulla men fyllda med tecken möjliga att tyda under resans gång. I novellsamlingen Titta, hon kryper beskriver Johanna Ekström en tillvaro där mänskliga relationer balanserar på en skör gräns mellan ljus och mörker. Träffsäkert målar hon upp det kärleksfulla och ömsinta såväl som det obehagliga och våldsamma i människors möten.

Diktsamlingen Det enda främmande utkom våren 2008. Pressreleasen beskriver Johanna Ekströms sjunde diktsamling på följande sätt: "I drastiska och klara bilder gestaltar hon det ofta paradoxala sambandet mellan tillblivelse, bortvändhet och närvaro." Tommy Olofsson i SvD skrev: "Det enda främmande, visar en förtvivlad kraft och aggressivitet av ett slag som erinrar om & Plath och Hughes. Hon är stundtals desperat och uttrycker detta med drabbande kraft, hämningslöst och självuttömmande. & Utan omsvep men med drabbande uttryck och träffande metaforer.((Johanna Ekström kan skriva på gränsen till det uthärdliga, som Lars Norén när han ännu skrev lyrik eller som Ingegerd Kallenbäck på senare år. Här finns en högspänning som väcker undran och bävan" och Sven Nyberg i Norrbottens-Kuriren: "Jag beundrar Johanna Ekströms allvar och konsekvens. Ingen kompromissjävel släpps över bron."

Fyra år senare återkom Johanna Ekström med den uppmärksammade Om man håller sig i solen, där hon berättade om sin uppväxt i en känd svensk kulturfamilj. ”Boken är ett konstverk med många förgreningar", skrev Sigrid Combüchen i Sydsvenska Dagbladet.

 

 

 

Ladda ner foton

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare