Albert Bonniers Förlag, 2020-05-09

Foto: Sara Mac Key

Författaren och konstnären Johanna Ekström 50 år

Albert Bonniers Förlag gratulerar dagens jubilar, författaren och konstnären Johanna Ekström. "Jag är väldigt intresserad av vad orden gör med oss och hur vi själva kan använda orden, för att blottlägga något och för att dölja något annat", säger Johanna Ekström i en intervju av Dagens Nyheter.

När Johanna Ekström debuterade som 22-åring med diktsamlingen Skiffer prisades hon av kritiker för sin språkliga mognad och sitt pregnanta bildspråk. Sedan debuten har hon utkommit med ett tiotal böcker.

Den uppmärksammade Om man håller sig i solen berättade hon om sin uppväxt i en känd kulturfamilj i det fina huset på Djurgården i Stockholm.

Foto: Sara Mac Key

Johanna Ekströms senaste bok Dagbok 1996-2002 utkom 2016 och utgör en naturlig fortsättning på Om man håller sig i solen. Här har hon hunnit bli några och tjugo. Hon har kommit ut med sin tredje diktsamling och arbetar hårt för att etablera sig som författare och konstnär. Hon har begåvningen, kontakterna och de materiella förutsättningarna. Samtidigt skaver oron och tvivlet mot den lyckosamma ytan. ”Boken är ett konstverk med många förgreningar", skrev Sigrid Combüchen i Sydsvenska Dagbladet.

I september utkommer hon med sin nya bok Meningarna där hon berättar om sin mamma, Margareta Ekström, och om hur sjukdomen kom att tystna henne.

"Språket var en sådan stor del av hennes person. Nu när det är borta blir den en sorts minnesförlust även för mig".

Den handlar också om mor- och dotterrelationen. Johanna undviker själv att skriva om sin egen dotter, utan mer om känslorna kring moderskap och oron att upprepa mönster.