Albert Bonniers Förlag, 2022-04-13

Foto: Sara Mac Key

Johanna Ekström har avlidit

Författaren och konstnären Johanna Ekström har avlidit efter en tids sjukdom. Hon blev 51 år.

”Det är svårt att föreställa sig att hon är borta. Oerhört sorgligt. Här på förlaget går våra tankar till hennes närmaste”, säger Lotta Aquilonius, Johanna Ekströms förläggare sedan tio år tillbaka.

Johanna Ekström debuterade som 22-åring med diktsamlingen Skiffer och hyllades då av kritiker för sin språkliga mognad och sitt pregnanta bildspråk. Debuten följdes av en rad uppmärksammade diktsamlingar. År 2000 utkom hennes första novellsamling, Vad vet jag om hållfasthet. Fyra år senare kom romanen Avskedsstafetten, en vacker och stark berättelse om sorg och saknad, om besatthet och begär. I novellsamlingen Titta, hon kryper (2006) beskriver hon en tillvaro där mänskliga relationer balanserar på en skör gräns mellan ljus och mörker.

Johanna Ekströms sjunde och sista diktsamling, Det enda främmande, utkom 2008. År 2012 återkom hon med den uppmärksammade Om man håller sig i solen, där hon berättade om sin uppväxt. 2016 utkom Dagbok 1996−2002. De anteckningar som Johanna Ekström gjorde under renskrivningen av sina dagböcker löper som en parallell berättelse genom texten: den om en tjugo år äldre författares blick på sitt eget yngre jag. I Meningarna, från 2020, skrev hon om att vårda en sjuk mamma, om ensamhet, sorg och kärlek, hopplöshet och ilska, om språkets möjligheter och omöjligheter.

Lotta Aquilonius, förläggare:

– Johanna Ekström intresserade sig för vad orden gör med människor och vad vi gör med dem. Hennes texter försöker komma närmare kärnan, avtäcka det som skymmer, oavsett vad hon skrev om. Ett arbete som måste göras gång på gång, envist och noga. Som läsare finner jag tröst i resultatet av hennes undersökningar: dikter, noveller, romanprosa och dagböcker.