Agnes von Krusenstjerna

Agnes von Krusenstjerna (1894-1940) växte upp i en högborgerlig officersfamilj som skildrats i många av hennes romaner men särskilt nära i romansviten Fattigadel. Hon gick i skolan i Gävle, studerade sedan vid Anna Sandströms lärarinneseminarium i Stockholm och vistades långa tider utomlands.

Krusenstjernas liv kantades av depressioner och sjukdom, och efter ett nervsammanbrott i tonåren var hon under hela sitt liv tidvis intagen på mentalsjukhus. När hon gifte sig med litteraturkritikern David Sprengel bröt hon kontakten med sin familj, som inte ville acceptera hennes val av make. Hennes mor fanns likväl vid hennes dödsbädd i Stockholm 1940.

Med den tidiga trilogin om Tony Hastfehr (1922-1926) och den kontroversiella sviten om Fröknarna von Pahlen (1930-1935) som föregick Fattigadel (1935-1938), blev Krusenstjerna en av nittonhundratalets intressantaste författare. Med stor inlevelse skildrade hon kvinnors längtan efter självständighet och frihet och var inte bara en av sin tids stora författare utan också en av de mest diskuterade och kritiserade.

Övrig utgivning

Tony-trilogin

Fröknarna von Pahlen

Fattigadel

Agnes von Krusenstjerna

Agnes von Krusenstjerna (1894-1940) växte upp i en högborgerlig officersfamilj som skildrats i många av hennes romaner men särskilt nära i romansviten Fattigadel. Hon gick i skolan i Gävle, studerade sedan vid Anna Sandströms lärarinneseminarium i Stockholm och vistades långa tider utomlands.

Krusenstjernas liv kantades av depressioner och sjukdom, och efter ett nervsammanbrott i tonåren var hon under hela sitt liv tidvis intagen på mentalsjukhus. När hon gifte sig med litteraturkritikern David Sprengel bröt hon kontakten med sin familj, som inte ville acceptera hennes val av make. Hennes mor fanns likväl vid hennes dödsbädd i Stockholm 1940.

Med den tidiga trilogin om Tony Hastfehr (1922-1926) och den kontroversiella sviten om Fröknarna von Pahlen (1930-1935) som föregick Fattigadel (1935-1938), blev Krusenstjerna en av nittonhundratalets intressantaste författare. Med stor inlevelse skildrade hon kvinnors längtan efter självständighet och frihet och var inte bara en av sin tids stora författare utan också en av de mest diskuterade och kritiserade.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare