Hundra fristående kolumner i Dagens Nyheter

Författare: P. C. Jersild
Köp boken

Utgivningsdag: 2017-04-03
Recensionsdag: 2017-04-18

Mediakontakt: Bonnierförlagens Press

PC Jersild är en av Sveriges främsta opinionsbildare; både som romanförfattare och debattör har han väckt diskussion ända sedan sextiotalet. Under åren 1987-2001 har han publicerat närmare tre hundra kolumner på Dagens Nyheters ledarsida. I denna bok har han samlat hundra av dessa kolumner, i vilka han med omisskännlig skärpa fördjupar och intensifierar diskussionen, prövar och omprövar idéer och tankar. Ämnesvalet är varierat och ändå konsekvent - såväl inrikespolitik som världsfrågor, såväl religion som genteknik, såväl rätten till ett värdigt liv som rätten till en värdig död.Med ständigt överraskande infallsvinklar och respektlös humor ställer PC Jersild samtidens viktiga frågor i blixtbelysning.
"Urvalet är osystematiskt", skriver PC Jersild i förordet. "Jag har i första hand tagit med de texter som jag tycker bäst om, oberoende av ämne. Jag har sedan försökt hitta någon sorts indelningsprincip - och misslyckats. Tanken var att inordna texterna under rubriker som Inrikespolitik, Utrikespolitik, Sjukvård, Etik och Diverse. Men vid närmare granskning visar det sig svårt att upprätthålla dessa skiljelinjer, det ena går i det andra. Jag har därför valt en rent kronologisk ordning, de äldsta texterna först, de yngsta sist. För den som inte har lust att läsa alla kolumner finns dock ett ämnesregister längst bak i boken. Kolumnerna publiceras i originalskick, enstaka stav- och korrekturfel är dock rättade."

Detaljerad fakta

Recensionsdag: 2017-04-18 Genre: Skönlitteratur och relaterande ämnen Originalutgåvans utgivningsår: 2002 Omslagsformgivare: Jan Biberg Boktyp: kolumner Tidsperioder: 1980-talet, 1990-talet, 2000-talet Thema-kod: Skönlitteratur: allmänt Format (utgivningsdatum): Kartonnage, 9789100579135 (2002-03-12); E-bok, epub2, 9789100166342 (2017-04-03)

Fler böcker av författaren

Hundra fristående kolumner i Dagens Nyheter

Författare: P. C. Jersild
Köp boken

Utgivningsdag: 2017-04-03
Recensionsdag: 2017-04-18

Mediakontakt: Bonnierförlagens Press

PC Jersild är en av Sveriges främsta opinionsbildare; både som romanförfattare och debattör har han väckt diskussion ända sedan sextiotalet. Under åren 1987-2001 har han publicerat närmare tre hundra kolumner på Dagens Nyheters ledarsida. I denna bok har han samlat hundra av dessa kolumner, i vilka han med omisskännlig skärpa fördjupar och intensifierar diskussionen, prövar och omprövar idéer och tankar. Ämnesvalet är varierat och ändå konsekvent - såväl inrikespolitik som världsfrågor, såväl religion som genteknik, såväl rätten till ett värdigt liv som rätten till en värdig död.Med ständigt överraskande infallsvinklar och respektlös humor ställer PC Jersild samtidens viktiga frågor i blixtbelysning.
"Urvalet är osystematiskt", skriver PC Jersild i förordet. "Jag har i första hand tagit med de texter som jag tycker bäst om, oberoende av ämne. Jag har sedan försökt hitta någon sorts indelningsprincip - och misslyckats. Tanken var att inordna texterna under rubriker som Inrikespolitik, Utrikespolitik, Sjukvård, Etik och Diverse. Men vid närmare granskning visar det sig svårt att upprätthålla dessa skiljelinjer, det ena går i det andra. Jag har därför valt en rent kronologisk ordning, de äldsta texterna först, de yngsta sist. För den som inte har lust att läsa alla kolumner finns dock ett ämnesregister längst bak i boken. Kolumnerna publiceras i originalskick, enstaka stav- och korrekturfel är dock rättade."

Ladda ner omslag

Ladda ner foton av författaren

Detaljerad fakta

Recensionsdag: 2017-04-18 Genre: Skönlitteratur och relaterande ämnen Originalutgåvans utgivningsår: 2002 Omslagsformgivare: Jan Biberg Boktyp: kolumner Tidsperioder: 1980-talet, 1990-talet, 2000-talet Thema-kod: Skönlitteratur: allmänt Format (utgivningsdatum): Kartonnage, 9789100579135 (2002-03-12); E-bok, epub2, 9789100166342 (2017-04-03)

Fler böcker av författaren

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare