Albert Bonniers Förlag, 2021-05-21

Foto: Caroline Andersson Renaud

Eva Runefelt tilldelas Samfundet De Nios Stora pris 2021

Poeten Eva Runefelt belönas med Samfundet De Nios stora pris 2021.  Motiveringen lyder: ”för en lyrisk gärning som öppnar världen och aldrig låter den bli sig lik igen”. Prissumman är på 400 000 kronor.

Om författaren

Eva Runefelt, född 1953, är en av de allra främsta poeterna i den generation som framträdde på 70-talet. Hon debuterade dock med romanen I svackan men har sedan dess renodlat poesin. Efter åtta års uppehåll återkom Eva Runefelt med novellsamlingen Hejdad tid. I sina diktsamlingar som utkommit med långa mellanrum har hon sökt fånga ett möjligt livsalternativ med hjälp av ett personligt diktspråk. För sin diktsamling Minnesburen från 2013 nominerades Runefelt till Nordiska rådets litteraturpris. Hennes senaste bok är Ur världen som kom ut våren 2020.

Om Samfundet De Nio

Samfundet De Nio är en litterär akademi, instiftad 1913 efter en donation av Lotten von Kræmer. Dess uppgift är främst att främja svensk skönlitteratur genom prisbelöningar. Ledamöter i Samfundet är för närvarande Nina Burton, Kerstin Ekman, Jonas Ellerström, Madeleine Gustafsson, Gunnar Harding, Niklas Rådström, Sara Stridsberg, Johan Svedjedal och Anna Williams (ordförande).

Om senaste diktsamlingen Ur världen

I Eva Runefelts poesi är stillheten en trakt. Hennes senaste diktsamling Ur världen kretsar kring det vardagligt levande – skiljt från de döda på ett sorgset men inte uppgivet sätt. Med känslig tydlighet skriver Runefelt fram en tillvaro som är lättigenkännlig men samtidigt helt ny, en tillvaro där gränserna upplöses och där syltburken i jordkällaren är lika full av liv som sädesärlan med sin vippande stjärt.

Kan du återuppstå om jag andas
på det du skrev före döden?
Dessa simpla silhuetter, överstrukna,
utbytta, stadigt stående, hur
låter jag när du läser mig?