Albert Bonniers Förlag, 2021-12-17

Foto: Malcolm Fallenius

Elnaz Baghlanian prisas av Samfundet De Nio

Författaren Elnaz Baghlanian tilldelas Samfundet De Nios pris. Samfundet De Nio är en litterär akademi, instiftad 1913 efter en stot testamentarisk donation av Lotten von Kræmer. Dess uppgift är främst att främja svensk skönlitteratur genom prisbelöningar. Prissumman är 50 000 kronor.

Elnaz Baghlanian är född 1982 i Shiraz, Iran, och bor nu i Stockholm. Prologer är hennes debutbok.

Om Prologer

Vems sorger kommer barnet att ärva? Diktjaget räknar ner veckorna och gör plats för en ny berättelse. Hennes mage växer. Hon försöker skilja kroppen från sorgen, sorgen från minnet. Kan minne gå i arv? Där hon befinner sig är handdukarna broderade med släktingars initialer. Hennes förflutna skär sig med den här platsen och snart ska barnet ha ett namn. Prologer är en lyrisk berättelse om moderskap, arv och migration.

Samfundet De Nio består för närvarande av följande ledamöter: Anna Williams (ordförande), Nina Burton, Jonas Ellerström, Kerstin EkmanGunnar HardingSara StridsbergNiklas Rådström, Madeleine Gustafsson och Johan Svedjedal.