Eyvind Johnson

Eyvind Johnson föddes år 1900 i Överluleå, Norrbottens län och avled i Stockholm 1976. Han genomgick folkskola och arbetade sedan i olika yrken. Han vistades under längre perioder i Tyskland och Frankrike som tidningskorrespondent och för studier 1921-23 samt 1925-30. Tidvis var han bosatt i Schweiz.

Han utsågs till fil. hedersdr. i Göteborg 1953 och till ledamot av Svenska Akademien 1957. Han blev belönad med De Nios pris 1936, Litteraturfrämjandets stora pris 1956, Nordiska rådets litteraturpris 1962 och Nobelpriset i litteratur 1974 tillsammans med Harry Martinson.

Eyvind Johnsons rikt fasetterade författarskap gestaltar individuella, moraliska, sociala och politiska problem. Som människotecknare visar han prov på kylig analys och satir men också på medkänsla och personlig humor. Före och under andra världskriget gjorde han med ett starkt patos för individens rätt vapentjänst hos den kämpande demokratin mot våld och diktatur. Betydande är ej minst hans skildringar från forna tider, historiska romaner men också romaner om "det närvarande".

Ur Litteraturhandboken, Forum.


Utgivning:

De fyra främlingarna (1924), noveller
Timans och rättfärdigheten (1925), roman
Stad i mörker (1927), roman
Stad i ljus (1928), roman
Minnas (1928)
Kommentar till ett stjärnfall (1929), roman
Avsked till Hamlet (1930), roman
Bobinack (1932), roman
Natten är här (1932)
Regn i gryningen (1933), roman
Än en gång kapten! (1934)
Nu var det 1914 (1934), roman
Här har du ditt liv! (1935), roman
Se dig inte om (1936), roman
Slutspel i ungdomen (1937), roman
Romanen om Olof (1945), samlingsvolym av de fyra ovan sistnämnda romanerna
Nattövning (1938), roman
Den trygga världen (1940)
Soldatens återkomst (1940), roman
Grupp Krilon (1941), roman.
Krilons resa (1942), roman.
Krilon själv (1943), roman.
De tre sistnämnda samlade i Krilon (1948)
Sju liv (1944), noveller
Pan mot Sparta (1946)
Strändernas svall (1946), roman
Drömmar om rosor och eld (1949), roman
Dagbok från Schweiz (1949)
Ett vårtal (1951)
Romantisk berättelse (1953), roman
Vinterresa i Norrbotten (1955)
Tidens gång (1955), roman
Molnen över Metapontion (1957), roman
Hans nådes tid (1960), roman
Spår förbi Kolonos (1961)
Livsdagen lång (1964), roman
Stunder, vågor (1965), memoarer
Favel ensam (1968), roman. Utgiven på annat förlag.
Några steg mot tystnaden (1973), roman
Och så vill jag prata med dig (1997), brev mellan Elmer Diktonius och Eyvind Johnson.

Utgivning

Eyvind Johnson

Eyvind Johnson föddes år 1900 i Överluleå, Norrbottens län och avled i Stockholm 1976. Han genomgick folkskola och arbetade sedan i olika yrken. Han vistades under längre perioder i Tyskland och Frankrike som tidningskorrespondent och för studier 1921-23 samt 1925-30. Tidvis var han bosatt i Schweiz.

Han utsågs till fil. hedersdr. i Göteborg 1953 och till ledamot av Svenska Akademien 1957. Han blev belönad med De Nios pris 1936, Litteraturfrämjandets stora pris 1956, Nordiska rådets litteraturpris 1962 och Nobelpriset i litteratur 1974 tillsammans med Harry Martinson.

Eyvind Johnsons rikt fasetterade författarskap gestaltar individuella, moraliska, sociala och politiska problem. Som människotecknare visar han prov på kylig analys och satir men också på medkänsla och personlig humor. Före och under andra världskriget gjorde han med ett starkt patos för individens rätt vapentjänst hos den kämpande demokratin mot våld och diktatur. Betydande är ej minst hans skildringar från forna tider, historiska romaner men också romaner om "det närvarande".

Ur Litteraturhandboken, Forum.


Utgivning:

De fyra främlingarna (1924), noveller
Timans och rättfärdigheten (1925), roman
Stad i mörker (1927), roman
Stad i ljus (1928), roman
Minnas (1928)
Kommentar till ett stjärnfall (1929), roman
Avsked till Hamlet (1930), roman
Bobinack (1932), roman
Natten är här (1932)
Regn i gryningen (1933), roman
Än en gång kapten! (1934)
Nu var det 1914 (1934), roman
Här har du ditt liv! (1935), roman
Se dig inte om (1936), roman
Slutspel i ungdomen (1937), roman
Romanen om Olof (1945), samlingsvolym av de fyra ovan sistnämnda romanerna
Nattövning (1938), roman
Den trygga världen (1940)
Soldatens återkomst (1940), roman
Grupp Krilon (1941), roman.
Krilons resa (1942), roman.
Krilon själv (1943), roman.
De tre sistnämnda samlade i Krilon (1948)
Sju liv (1944), noveller
Pan mot Sparta (1946)
Strändernas svall (1946), roman
Drömmar om rosor och eld (1949), roman
Dagbok från Schweiz (1949)
Ett vårtal (1951)
Romantisk berättelse (1953), roman
Vinterresa i Norrbotten (1955)
Tidens gång (1955), roman
Molnen över Metapontion (1957), roman
Hans nådes tid (1960), roman
Spår förbi Kolonos (1961)
Livsdagen lång (1964), roman
Stunder, vågor (1965), memoarer
Favel ensam (1968), roman. Utgiven på annat förlag.
Några steg mot tystnaden (1973), roman
Och så vill jag prata med dig (1997), brev mellan Elmer Diktonius och Eyvind Johnson.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare