Jan Olof Olsson

Jan Olof Olsson föddes 1920 i Stockholm. Från 1945 arbetade han som journalist på Dagens Nyheter med signaturerna Jolo och Ruter Tweed. Jolo skrev intressanta reportage från många länder, främst anglosaxiska och östeuropeiska. Olssons verk vittnar om djup förtrogenhet med olika länders kultur och politik, och han skrev med en egenartad känsla för detaljer. Tillsammans med hustrun Margareta Sjögren skrev Jolo flera reseskildringar, bland annat om Irland, och i flera romaner berättade han om 1950-talets Stockholm. Med stark samtidsprägel återgav Jolo vårt egen 1900-talshistoria i en rad populärvetenskapliga verk. 1974 avled Jan Olof Olsson, endast 54 år gammal.

Ur Litteraturhandboken, Forum.
För verkförteckning se densamma.

Utgivning

Jan Olof Olsson

Jan Olof Olsson föddes 1920 i Stockholm. Från 1945 arbetade han som journalist på Dagens Nyheter med signaturerna Jolo och Ruter Tweed. Jolo skrev intressanta reportage från många länder, främst anglosaxiska och östeuropeiska. Olssons verk vittnar om djup förtrogenhet med olika länders kultur och politik, och han skrev med en egenartad känsla för detaljer. Tillsammans med hustrun Margareta Sjögren skrev Jolo flera reseskildringar, bland annat om Irland, och i flera romaner berättade han om 1950-talets Stockholm. Med stark samtidsprägel återgav Jolo vårt egen 1900-talshistoria i en rad populärvetenskapliga verk. 1974 avled Jan Olof Olsson, endast 54 år gammal.

Ur Litteraturhandboken, Forum.
För verkförteckning se densamma.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare