Albert Bonniers Förlag, 2021-02-01

Foto: Sara Mac Key

Nina Burton nomineras till DN:s kulturpris 2021

Nu har DN kulturs kritiker nominerat sina favoriter i genrerna litteratur, konst, musik, film och scenkonst. Poeten och essäisten Nina Burton nomineras till DN:s kulturpris 2021 för sin bok Livets tunna väggar. Årets prismottagare avslöjas på kvällen den 1 februari.

De nominerande i de andra genrerna är: Josephine Bornebusch (film), Lap-see Lam (konst), Christian Karlsson (musik), Privatteatern (scen).

Motivering:

”Livets tunna väggar är en fortsättning på ett rastlöst och nyfiket författarskap, som sträcker sig över tid och rum, genom natur och kultur, med essän som redskap för en levande undersökning av världsalltets samband och om kommunikation över alla möjliga gränser."

I en intervju i Dagens Nyheter berättar Nina Burton om hur hon arbetar med texten i en essä. Att hon ständigt söker synonymer för att hitta nyanser och ord som passar meningarnas rytm. Hon arbetar mina sina manus många gånger och jobbar gärna till musik. Hon berättar också att arbetar på en ny poesibok.

Om Nina Burton

Nina Burton, född 1946, är ledamot av det litterära samfundet De Nio och Vetenskapsakademien. Hon har bland annat belönats med Stora fackbokspriset och Svenska Akademiens essäpris, och ck Augustpriset för sin senaste bok, Gutenberggalaxens nova. 2020 tilldelades hon Övralidspriset. Nina Burton är bosatt i Stockholm.

Om Livets tunna väggar

Den stora tomten hade en levande atmosfär. Under träden gick hemlighetsfulla stigar i blåbärsriset, och i fonden glittrade ett sund. Allt kändes på en gång enskilt och öppet. Här vid den lyhörda gamla sommarstugan ville jag möta naturen. Så hur hittade jag platsens dolda arter? Och skulle jag ens kunna uppfatta deras språk? Skillnader kan ju bli hindrande väggar mellan olika livsformer. Men mina frågor skulle snart få mycket konkreta svar.

Med smittande nyfikenhet och kunskap letar Nina Burton fram existensens olika former och uttryck. Ekorrar och fåglar, myror och bin, rävar och grävlingar, fiskar och växter – tillsammans ger de en aning om det mysterium som är livet. Som poet och essäist har Nina Burton ofta förenat litteratur med naturvetenskap för att skildra världen ur nya synvinklar. I Livets tunna väggar närmar hon sig biologins ofattbara sinnrikhet och mångfald.