De andra trädgårdarna

Författare: Lennart Sjögren
Köp boken

Utgivningsdag: 2017-04-21
Recensionsdag: 2017-05-05

Mediakontakt: Bonnierförlagens Press

Om det är morgon eller kväll: det kan likna en annan morgon långt bortom den gamla det kan också likna en kväll och visar mot en lång natt I Lennart Sjögrens nya dikter öppnar sig passager, oväntat eller med en känsla av urgammal igenkänning: mellan barndom och ålderdom, mellan myter och fallfrukt, i flyttfåglars streck, flyktingars rörelser. Försoningen med världen går samman med arbetet med den, lidelsen.

”Det finns poesi som känns klassisk redan vid första läsningen. Lennart Sjögrens nya bok ’De andra trädgårdarna’ är ett sådant slags poesi.”
– Upsala Nya Tidning

 

”… en av Sveriges mest suveräna poeter.”
– Carl Erland Andersson, Göteborgs-Posten

 ”Sjögren är inte en poet som tar rygg på samtida filosofer eller upplever sig behöva ’dekonstruera naturbegreppet’. Under flera decennier har han mutat in sitt eget poesiområde: en nietzscheansk naturlyrik där det stora temat är naturens likgiltighet och nihilism. […] gammal är äldst. […] ’De andra trädgårdarna’ en värdig krona på ett betydande författarskap.”
– Mats O Svensson; Dagens Nyheter

 ”Med ’De andra trädgårdarna’ har Sjögren lagt ännu en ytterst läsvärd diktsamling till sitt redan mycket rika författarskap.”
– John Sjögren, Svenska Dagbladet

”De poetiska modena har kommit och gått, Lennart Sjögrens poesi har bestått. Vad är orsaken? Jag tror det beror på det ärliga tilltalet. Här har vi en poet som inte försöker sig på några konstigheter utan som säger sanningar rakt ut. […] ’De andra trädgårdarna’ är en tunn bok på cirka 50 sidor. Men den har en sådan täthet att jag känner mig alldeles matt efter att ha läst några dikter. Så fungerar bra poesi. […] Det finns poesi som känns klassisk redan vid första läsningen. Lennart Sjögrens nya bok ’De andra trädgårdarna’ är ett sådant slags poesi.”
– Bo Gustavsson, Upsala Nya Tidning

”Befriad från storslagna gester, yviga känsloutvikelser, skriver Sjögren sparsamt kärva bilddikter, där naturen och djuren i den står i centrum. […] Gränsen mellan människan och resten av det levande är en som Sjögren hela tiden försöker tassa över, och - samtidigt – bevara. För den som är villig att acceptera den sortens motsägelser, för den som vet att livet aldrig är entydigt och saknar svar, är poesin, särskilt Sjögrens, en av få möjliga hemvister. Den behöver ju inte vara storartad och livsomvälvande för att vara just det – en plats för det genuina.”
– Victor Malm, Expressen

 ”’De andra trädgårdarna’ kan läsas som en mörkare motkraft mot den banala framstegsoptimism som i själva verket skövlar både människa natur. Aldrig förr har Sjögren varit så här pregnant och tydlig i sitt tilltal, aldrig så ung i sin ilska. […] Det är allt för sällan man som läsare verkligen rent fysiskt kan känna tyngden av genomreflekterat liv och erfarenhet formulerat på ett hisnande vackert sätt.”
– Kristian Lundberg, Nerikes Allehanda

”Sextio år efter debuten ger Lennart Sjögren ut en ny diktsamling. Den som inte känner till honom har inte brytt sig om litteratur det senaste halvseklet. Han är en av de mest uthålliga och prisade bland svenska författare. Och han är sig själv genom alla förvandlingar. Men nu vistas han i ’De andra trädgårdarna’ – på samma gång mitt i de levandes värld där han alltid befunnit sig men ändå bortom världen, i ett annat land. Det är inget dödsrike, kanske bara ett land utan poesi. […] Språk och verklighet byter förtecken - där man väntar sig en fråga hörs ett utrop, där skimret borde vara finns en dieselmotor. I Lennart Sjögrens trädgårdar bortom poesin finns mycket att upptäcka. Skulle man kunna tala om antipoesi, om postpoesi?”
– Magnus Ringgren, Aftonbladet

 

Visa mer

Detaljerad fakta

Recensionsdag: 2017-05-05 Genre: Biografier och litteraturvetenskap Originalutgåvans utgivningsår: 2017 Thema-kod: Poesi Format (utgivningsdatum): Inbunden, 9789100156756 (2017-04-21); E-bok, pdf, 9789100171667 (2017-04-21)

Fler böcker av författaren

De andra trädgårdarna

Författare: Lennart Sjögren
Köp boken

Utgivningsdag: 2017-04-21
Recensionsdag: 2017-05-05

Mediakontakt: Bonnierförlagens Press

Om det är morgon eller kväll: det kan likna en annan morgon långt bortom den gamla det kan också likna en kväll och visar mot en lång natt I Lennart Sjögrens nya dikter öppnar sig passager, oväntat eller med en känsla av urgammal igenkänning: mellan barndom och ålderdom, mellan myter och fallfrukt, i flyttfåglars streck, flyktingars rörelser. Försoningen med världen går samman med arbetet med den, lidelsen.

”Det finns poesi som känns klassisk redan vid första läsningen. Lennart Sjögrens nya bok ’De andra trädgårdarna’ är ett sådant slags poesi.”
– Upsala Nya Tidning

 

”… en av Sveriges mest suveräna poeter.”
– Carl Erland Andersson, Göteborgs-Posten

 ”Sjögren är inte en poet som tar rygg på samtida filosofer eller upplever sig behöva ’dekonstruera naturbegreppet’. Under flera decennier har han mutat in sitt eget poesiområde: en nietzscheansk naturlyrik där det stora temat är naturens likgiltighet och nihilism. […] gammal är äldst. […] ’De andra trädgårdarna’ en värdig krona på ett betydande författarskap.”
– Mats O Svensson; Dagens Nyheter

 ”Med ’De andra trädgårdarna’ har Sjögren lagt ännu en ytterst läsvärd diktsamling till sitt redan mycket rika författarskap.”
– John Sjögren, Svenska Dagbladet

”De poetiska modena har kommit och gått, Lennart Sjögrens poesi har bestått. Vad är orsaken? Jag tror det beror på det ärliga tilltalet. Här har vi en poet som inte försöker sig på några konstigheter utan som säger sanningar rakt ut. […] ’De andra trädgårdarna’ är en tunn bok på cirka 50 sidor. Men den har en sådan täthet att jag känner mig alldeles matt efter att ha läst några dikter. Så fungerar bra poesi. […] Det finns poesi som känns klassisk redan vid första läsningen. Lennart Sjögrens nya bok ’De andra trädgårdarna’ är ett sådant slags poesi.”
– Bo Gustavsson, Upsala Nya Tidning

”Befriad från storslagna gester, yviga känsloutvikelser, skriver Sjögren sparsamt kärva bilddikter, där naturen och djuren i den står i centrum. […] Gränsen mellan människan och resten av det levande är en som Sjögren hela tiden försöker tassa över, och - samtidigt – bevara. För den som är villig att acceptera den sortens motsägelser, för den som vet att livet aldrig är entydigt och saknar svar, är poesin, särskilt Sjögrens, en av få möjliga hemvister. Den behöver ju inte vara storartad och livsomvälvande för att vara just det – en plats för det genuina.”
– Victor Malm, Expressen

 ”’De andra trädgårdarna’ kan läsas som en mörkare motkraft mot den banala framstegsoptimism som i själva verket skövlar både människa natur. Aldrig förr har Sjögren varit så här pregnant och tydlig i sitt tilltal, aldrig så ung i sin ilska. […] Det är allt för sällan man som läsare verkligen rent fysiskt kan känna tyngden av genomreflekterat liv och erfarenhet formulerat på ett hisnande vackert sätt.”
– Kristian Lundberg, Nerikes Allehanda

”Sextio år efter debuten ger Lennart Sjögren ut en ny diktsamling. Den som inte känner till honom har inte brytt sig om litteratur det senaste halvseklet. Han är en av de mest uthålliga och prisade bland svenska författare. Och han är sig själv genom alla förvandlingar. Men nu vistas han i ’De andra trädgårdarna’ – på samma gång mitt i de levandes värld där han alltid befunnit sig men ändå bortom världen, i ett annat land. Det är inget dödsrike, kanske bara ett land utan poesi. […] Språk och verklighet byter förtecken - där man väntar sig en fråga hörs ett utrop, där skimret borde vara finns en dieselmotor. I Lennart Sjögrens trädgårdar bortom poesin finns mycket att upptäcka. Skulle man kunna tala om antipoesi, om postpoesi?”
– Magnus Ringgren, Aftonbladet

 

Visa mer

Ladda ner omslag

Ladda ner foton av författaren

Detaljerad fakta

Recensionsdag: 2017-05-05 Genre: Biografier och litteraturvetenskap Originalutgåvans utgivningsår: 2017 Thema-kod: Poesi Format (utgivningsdatum): Inbunden, 9789100156756 (2017-04-21); E-bok, pdf, 9789100171667 (2017-04-21)

Fler böcker av författaren

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare