Albert Bonniers Förlag, 2019-05-15

Foto: Ulla Montan

Sven Lindqvist har avlidit

Sven Lindqvist har avlidit, 87 år gammal.

Lindqvist, som var generationskamrat med Tomas Tranströmer och Per Wästberg, blev en av de tongivande svenska författarna redan på 1950-talet och förnyade svensk skönlitteratur genom att skriva essäer som bar på skönlitterära grepp och anspråk utan att därför vara fiktion. Efter studier i litteraturhistoria debuterade han på Bonniers 1955 med Ett förslag. Sedan, under sex decennier, publicerade han mer än trettio böcker samtidigt som han också var en central medarbetare på Dagens Nyheters kultursidor. Han disputerade på en avhandling om Vilhelm Ekelund 1966, och vann Stora journalistpriset 1969.

Boken Reklamen är livsfarlig väckte stor uppmärksamhet 1957, men därefter riktades intresset och blicken huvudsakligen mot andra världsdelar. Under de kommande decennierna följde en rad verk som alla fick ett betydande genomslag och formade en ny och mer medveten syn på både litteraturen och världen, som Kina inifrån (1963), Myten om Wu Tao-tzu (1967), Slagskuggan (1969). Tvillingböckerna En älskares dagbok och En gift mans dagbok (1981, 1982) avslöjade en ny och privat sida av författaren och nådde stor publik. Med omdebatterade Utrota varenda jävel (1992) fick Lindqvist ett internationellt genombrott, och succén följdes av flera granskningar av rasismens och kolonialismens historia i verk som AntirasisterNu dog duTerra Nullius och Avsikt att förinta. Hans sista bok blev Sanningskonst, en intervjubok tillsammans med Stefan Jonsson, den utkom 2018.