Sven Lindqvist

Sven Lindqvist föddes 1932 i Stockholm. Han debuterade 1955 med essän Ett förslag, och har sedan dess på olika sätt odlat en personlig blandform av essä, aforism, reportage, dagbok, reseskildring och lärobok. Sven Lindqvist har nått betydande internationella framgångar och hans böcker är översatta till ett flertal språk.

Utgivning

Nyheter om författaren

Sven Lindqvist

Sven Lindqvist föddes 1932 i Stockholm. Han debuterade 1955 med essän Ett förslag, och har sedan dess på olika sätt odlat en personlig blandform av essä, aforism, reportage, dagbok, reseskildring och lärobok. Sven Lindqvist har nått betydande internationella framgångar och hans böcker är översatta till ett flertal språk.

Utgivning

Nyheter om författaren

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare