Albert Bonniers Förlag, 2024-03-13

Foto: Fredrik Hjerling

Staffan Carlsson tilldelas Axel Hirschs pris

Staffan Carlsson tilldelas Axel Hirschs pris för 2024. Priset delas årligen ut av Svenska Akademin och ges till författare som under de senaste två åren gett ut levnadsskildringar som utgörs av ett betydande historiskt arbete eller med stort kulturhistoriskt och konstnärligt värde. Prissumman är 125 000 kronor.

Om Staffan Carlsson

Staffan Carlsson arbetade i svensk utrikesförvaltning i 40 år. Han har tjänstgjort på UD i Stockholm och varit ambassadör i Budapest, London och Berlin. Han debuterar 2023 med boken Helgon och maktspelare - Dag Hammarskjöld som politiker som nominerades till Stora Fackbokspriset.

Helgon och maktspelare

Vi minns Dag Hammarskjöld som principfast FN-chef på kant med stormakterna. I detta porträtt av Hammarskjöld som politiker visar Staffan Carlsson att det snarare förhåller sig tvärtom: Hammarskjöld var ute efter resultat. Han samarbetade nära med USA. Behövde han tänja på principerna, så gjorde han det. I FN mäklade han fred. I Sverige hjälpte han till att förbereda oss för krig och konflikt. Hammarskjöld ses med rätta som den bäste generalsekreterare FN haft. Men han saknade självkritik och var dålig på att läsa andra människor. Detta skulle bli ödesdigert under Kongokrisen.