Albert Bonniers Förlag, 2021-01-11

Foto: Irmelie Krekin

Sara Stridsberg ny ledamot i Samfundet De Nio

Författaren och dramatikern Sara Stridsberg har valts in till ledamot i Samfundet De Nio. Sara Stridsberg efterträder Anna Williams på stol 6 i Samfundet De Nio, sedan Williams valts till ordförande och därmed flyttat till stol 1 (där hon efterträdde Inge Jonsson).

Om Sara Stridsberg

Sara Stridsberg, född 1972, är en av Sveriges mest uppmärksammade samtida författare. Sara Stridsberg är flerfaldigt prisbelönad, med Nordiska rådets litteraturpris 2007 och Samfundet De Nios Stora pris 2015. 2019 tilldelades hon Sveriges Radios Romanpris för Kärlekens Antarktis och nominerades till det presigefyllda Man Bookerpriset för romanen Drömfakulteten i USA och England. Sara Stridsberg är även verksam som dramatiker och har flera gånger spelats på Dramaten, senast Beckomberga 2015. 2020 gick skådespelaren och regissören Nina Jeppsson på insidan av Sara Stridsbergs bok Kärlekens Antarktis i en experimentell monolog med flera röster. Föreställningen kunde ses på Målarsalen, Dramaten. Åren 2016–2018 var Sara Stridsberg ledamot av Svenska Akademien.

Om Samfundet De Nio

Samfundet De Nio är en litterär akademi, instiftad 1913 efter en stor testamentarisk donation av Lotten von Kræmer. Dess uppgift är främst att främja svensk skönlitteratur genom prisbelöningar. Enligt stadgarna ska ledamöterna vara jämnt könsfördelade och ordförandeposten ska alternera mellan en kvinna och en man.

Samfundet De Nio består för närvarande av följande ledamöter:

Nina Burton, Kerstin Ekman, Jonas Ellerström, Madeleine Gustafsson, Gunnar Harding, Niklas Rådström, Sara Stridsberg, Johan Svedjedal och Anna Williams (ordförande).