Albert Bonniers Förlag, 2020-11-19

Foto: Johanna Hanno

Per I. Gedin tilldelas hederspris

Per I Gedin tilldelas Svenska Förläggareföreningens Hederspris 2020. Utmärkelsen kommer att uppmärksammas måndagen den 23 november i samband med utdelningen av Augustpriset.

Motivering lyder:

Per I. Gedin har en obändig tro på boken, förlagen och läsarna. Som framgångsrik och litterärt sensibel bokförläggare, debattör och branschpionjär har han under sju verksamma decennier kommit att bli en litteratursveriges nestor. Han har omdanat den svenska bokmarknaden med initiativ som kvalitetspocketen, den moderna bokklubben, branschstatistiken och Augustpriset. Till allt detta kommer hans gärning som författare av verk om bokmarknaden, förlagsvärlden, samt konst- och litteraturhistoria. Med sitt outtröttliga arbete har Per I. Gedin vitaliserat och berikat den svenska bokbranschen.

"Finare utmärkelse än att få den från sina kolleger kan jag inte tänka mig." Per I. Gedin

Om Hederspriset

Hederspriset instiftades 2018, och delas ut för att årligen uppmärksamma och hedra en nu levande person som genom sin gärning gjort betydande insatser av bestående värde för svensk litteratur och/eller för förlagsbranschen.  Pristagaren får som diplom ett unikt konstverk av kalligrafikonstnären Marianne Pettersson Soold.  Priset har tidigare delats ut till Ilon Wikland och Jan Stolpe.

Om Per I. Gedin:

Per I. Gedin är fil.lic. i konsthistoria och fil. hedersdoktor. Han har tidigare bland annat skrivit de uppmärksammade biografierna Litteraturens örtagårdsmästare (2003) om Karl Otto Bonnier, Verner von Heidenstam. Ett liv (2006), Jag – Carl Larsson (2011) och Isaac Grünewald – Modernist och människa (2015). Han senaste bok När Sverige blev modernt belönades med Stora Fackbokspriset 2018.

Sagt om När Sverige blev modernt

"'När Sverige blev modernt' är en viktig bok nu när Sveriges tro på framtiden skakas i grunden. Relationen till framtiden i världens modernaste land var aldrig så okomplicerad som vi gärna vill tro." Ola Andersson, Dagens Nyheter

"Historien är sällan enkelspårig, inte ens då den handlar om en rörelse byggd på enkelhet, rationalitet och transparens. Det är just förmågan att skildra dess komplexitet som gör Per I Gedins skildring av Gregor Paulsson och funktionalismen till en sådan djupt imponerande prestation." Carolina Söderholm, Sydsvenska Dagbladet

"En mycket intresseväckande bok inte bara om Gregor Paulsson, utan även om tidsandan man kan ana efter det första världskriget." Fredrik von Platen, Blekinge Läns Tidning