Albert Bonniers Förlag, 2018-11-07

Foto: Johanna Hanno, Fredrik Bjerling

Per I Gedin och Jens Liljestrand nomineras till Stora Fackbokspriset

Per I Gedin och Jens Liljestrand nomineras till Stora Fackbokspriset 2018. Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse för allmännyttiga ändamål delar årligen ut priset på 125 000 kronor.

Per I Gedin för När Sverige blev modernt: Gregor Paulsson, Vackrare vardagsvara, funktionalismen och Stockholmsutställningen 1930

Om boken:

Några unga män, konsthistorikern Gregor Paulsson och arkitekterna Uno Åhrén, Sven Markelius och Gunnar Asplund, beslöt att introducera funktionalismen i Sverige. Detta genomfördes på Stockholmsutställningen 1930 där Paulsson var generalkommissarie. De hade höga ideal – nu skulle det svenska folket få ett helt nytt boende – de gamla stadskvarteren skulle rivas och ersättas med fristående, höga hus där luft, sol och ljus skulle strömma in. Därmed blev funktionalismen inte i första hand arkitektur, utan en ideologi, som skulle omfatta alla aspekter på människornas liv.Om boke

Per I. Gedin är fil.lic. i konsthistoria och fil. hedersdoktor. Han har tidigare bland annat skrivit de uppmärksammade biografierna Litteraturens örtagårdsmästare (2003) om Karl Otto Bonnier, Verner von Heidenstam. Ett liv (2006), Jag – Carl Larsson (2011) och Isaac Grünewald – Modernist och människa (2015).

Jens Liljestrand: Mannen i skogen. En biografi över Vilhelm Moberg

Om boken:

Med sin stora berättelse om Karl Oskar och Kristina blev Vilhelm Moberg Sveriges mest lästa och älskade författare under 1900-talet. Under sin levnad gjorde han med sitt häftiga temperament och sin färgstarka personlighet ett outplånligt avtryck i offentligheten – som romanförfattare men också som journalist, dramatiker och kulturell ikon. Idag har Vilhelm Moberg själv blivit en legend, och lyfts ofta fram som en nationell klenod och stridbar debattör i samhällsfrågor. Men vem var människan bakom myten, karikatyren och löpsedlarna?

Jens Liljestrand är kulturskribent, kritiker och författare. 2008 fick han Tidningen Vi:s litteraturpris för sin skönlitterära debut, novellsamlingen Paris–Dakar. Han disputerade 2009 med avhandlingen Mobergland: personligt och politiskt i Vilhelm Mobergs utvandrarserie. Sedan 2013 är han biträdande kulturchef på Expressen.