Albert Bonniers Förlag, 2020-03-30

Foto: Stefan Tell

Martin Kylhammar prisas av Svenska Akademien

Martin Kylhammar tilldelas Birger Schöldströms pris 2020. Priset delas ut av Svenska Akademien och är på 65 000 kronor.

Om priset

Priset utgår vartannat år ur Stiftelsen Skriftställaren Birger Schöldströms fond och skall understödja litteratur- och personhistorisk forskning. Senaste årens pristagare: Jenny Westerström (2014), Beata Arnborg (2016) och Bo Lindberg (2018).

Om Martin Kylhammar

Martin Kylhammar, född 1954, är litteratur- och idéhistoriker. Han disputerade 1985 vid Linköpings universitet med avhandlingen Maskin och idyll: teknik och pastorala ideal hos Strindberg och Heidenstam, och är numera professor vid samma lärosäte. Fram till 2021 är Kylhammar gästprofessor vid Sorbonneuniversitetet i Paris.

Verk i urval

Den okände Sten Selander: en borgerlig intellektuell (1990) Nils Dahlbeck: en berättelse om svensk natur och naturvårdshistoria (1992) Den tidlöse modernisten: en essäbok (2004), Pojken på vinden: filosofiska essäer (2010), Bland resenärer och kosmopoliter: svensk kultur inför utlandet (2017). Hans senaste bok Ett hemligt liv: Verner von Heidenstam och Kate Bang utkom 2019.

Passioner, spioner, kärlek och krig

Det här är en biografi över ett hemligt liv. Om passioner, spioner, kärlek och krig, om resor, svek, ömhet och samvaro. Om ett liv mellan första och andra världskriget. De två som så omsorgsfullt håller sina liv hemliga är Verner von Heidenstam och hans största och sista kärlek, danskan Kate Bang.

Martin Kylhammar ger sig på jakt efter spåren av detta hemlighållna liv. De leder till dammiga vindar, bortglömda lådor, undanstoppade kuvert och pärmar. Till hundratals kärleksbrev från Verner, till Kates fascinerande dagböcker om deras tjugoåriga liv tillsammans; rättegångsprotokoll och testamenten, naziagenters infiltrationsrapporter, privatdetektivers undersökningar av hemlighållen erotik ... På så sätt följer vi detta Nobelpristagarpar dag för dag.