Albert Bonniers Förlag, 2024-06-27

Foto: Thron Ullberg

Marie Lundquist tilldelas Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris

Poeten Marie Lundquist tilldelas Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris. Prissumman är 25 000 kronor. Lyrikpriset delades ut första gången 1990 och tillfaller framstående svenskspråkig lyriker. Bland tidigare pristagare finns Ylva Eggehorn, Kristian Lundberg, Tomas Tranströmer och Jila Mossaed.

Årets motivering lyder:

Marie Lundquist tilldelas priset för en lång och livfull gärning som med ständigt skiftande perspektiv speglar människans erfarenheter och utsatthet där människan alltid är i centrum. Konstens villkor och styrka är starkt bärande element i diktningen.

Frödingdagarna 22–25 augusti

Foto: Thron Ullberg

Prisceremonin äger rum lördagen den 24 augusti på Gustaf Frödings minnesgård Alsters herrgård i samband med Frödingdagarna. Frödingdagarna arrangeras 22–25 augusti med anledning av skaldens födelsedag.

Om Marie Lundquist

Marie Lundquist, född 1950, gjorde 1992 en uppmärksammad debut med Jag går runt och samlar in min trädgård för natten. Därefter har hon publicerat bland annat Astrakanerna (1995), I stället för minne (1997), En enkel berättelse (2002), Monolog för en ensam kvinna (2005), De dödas bok (2008), Så länge jag kan minnas har jag varit ensam (2013) och Dikten är tanken som far genom hjärtat och spränger det (2017).

Diktsamlingen Gå i svaromål med havet utkom hösten 2023 och samma år tilldelades hon Ferlinpriset med motiveringen: ”Marie Lundquist förenar mjukhet och skärpa i ofta drömlika dikter som genom ett bildrikt och intensivt språk uttrycker ett pågående existentiellt drama, där liv och död möts i en ständig kamp”.

Sedan 2023 sitter Marie Lundquist på stol nummer 4 i Samfundet De Nio.