Albert Bonniers Förlag, 2023-04-06

Foto: Thron Ullberg

Marie Lundquist tilldelas Ferlinpriset

Poeten Marie Lundquist tilldelas årets Ferlinpris med motiveringen: ”Marie Lundquist förenar mjukhet och skärpa i ofta drömlika dikter som genom ett bildrikt och intensivt språk uttrycker ett pågående existentiellt drama, där liv och död möts i en ständig kamp”.

Om priset

Ferlinpriset delas årligen ut till "värdiga svenskspråkiga lyriker". Priset, som instiftades till Ferlins minne, har delats ut sedan 1963. Samtliga pristagare.

Om Marie Lundquist

Marie Lundquist, född 1950 i Jönköping, är poet, översättare och kulturskribent. Hon har tilldelats en rad olika priser däribland Sveriges Radios Lyrikpris, Svenska Akademiens Lena Vendelfelt-pris och Tidningen VI:s Litteraturpris.

Marie Lundquist arbetade många år som bibliotekarie. Hon debuterade 1992 med Jag går runt och samlar in min trädgård för natten som blev mycket uppmärksammad. Därefter har hon publicerat bland annat Astrakanerna (1995), I stället för minne (1997), En enkel berättelse(2002), Monolog för en ensam kvinna (2005), De dödas bok (2008), Så länge jag kan minnas har jag varit ensam (2013). Hennes senaste bok är Dikten är tanken som far genom hjärtat och spränger det 2017.

Marie Lundquist har varit handledare på olika författarutbildningar som Biskops-Arnö och Litterär gestaltning i Göteborg. Hon har också varit ledamot av Kulturrådets arbetsgrupp för skönlitteratur och Sveriges författarfonds styrelse. Marie Lundquist är bosatt i Stockholm. I januari 2023 valdes hon in till ledamot i Samfundet De Nio. Hon efterträdde Kerstin Ekman på stol 4.

Om boken Dikten är tanken som far genom hjärtat och spränger det

I små stycken, ofta bara en rad, söker Marie Lundquist efter diktens väsen – ömsom självsäkert, ömsom trevande. Ikonens enkelhet vrängs till stor rymd, fint utmejslade detaljer byts i svindlande perspektiv. Med aforismens täthet växer en särpräglad bildvärld fram, där paradoxala, våldsamma eller hoppfulla utsagor prövar vad dikten är, eller vad den gör. En motvillig poetik.