Albert Bonniers Förlag, 2023-01-31

Foto: Thomas Wågström

Marie Lundquist ny ledamot i Samfundet De Nio

Marie Lundquist har valts in till ledamot i Samfundet De Nio. Hon efterträder Kerstin Ekman på stol 4.

Om Marie Lundquist

Marie Lundquist, född 1950, är poet, översättare och kulturskribent. Hon har tilldelats en rad olika priser däribland Sveriges Radios Lyrikpris, Svenska Akademiens Lena Vendelfelt-pris och Tidningen VI:s Litteraturpris.

Marie Lundquist debuterade 1992 med Jag går runt och samlar in min trädgård för natten som blev mycket uppmärksammad. Därefter har hon publicerat bland annat Astrakanerna (1995), I stället för minne (1997), En enkel berättelse(2002), Monolog för en ensam kvinna (2005), De dödas bok (2008), Så länge jag kan minnas har jag varit ensam (2013). Hennes senaste bok Dikten är tanken som far genom hjärtat och spränger det 2017.

Marie Lundquist har varit handledare på olika författarutbildningar som Biskops-Arnö och Litterär gestaltning i Göteborg. Hon har också varit ledamot av Kulturrådets arbetsgrupp för skönlitteratur och Sveriges författarfonds styrelse. Marie Lundquist är bosatt i Stockholm.

Läs mer på Samfundet De Nios webbplats.

Om boken Dikten är tanken som far genom hjärtat och spränger det

I små stycken, ofta bara en rad, söker Marie Lundquist efter diktens väsen – ömsom självsäkert, ömsom trevande. Ikonens enkelhet vrängs till stor rymd, fint utmejslade detaljer byts i svindlande perspektiv. Med aforismens täthet växer en särpräglad bildvärld fram, där paradoxala, våldsamma eller hoppfulla utsagor prövar vad dikten är, eller vad den gör. En motvillig poetik. Dikten finns redan härdet är bara att bända lossikonen ur ordenDikten bär tillbaka gråtentill den plats där den uppstodDikten är ett yxhugg i synbarkenDikten kastar sig ut genom ett hål i minnetDikten är en mycket liten sjöhästsom betar ord