Albert Bonniers Förlag, 2022-04-11

Foto: Sara Mac Key

Maria Gunther tilldelas pris av Svenska Akademien

Maria Gunther belönas med Karin Gierows pris 2022. Priset är på 80 000 kronor och delas ut av Svenska Akademien.

Priset instiftades 1976 och utgår ur Stiftelsen Karin och Karl Ragnar Gierows fond. Priset skall utdelas för hängiven bildningsverksamhet eller kunskapsförmedlande framställningskonst. De senaste årens är bla: Göran Sommardal och Klas Åmark, Wilhelm Agrell och Pia Ingström. I år premierades även Michel Ekman.

Maria Gunther är vetenskapsredaktör på Dagens Nyheter och doktor i partikelfysik. Hon var också tidigare medlem i Mensa. Hon har haft en forskartjänst vid laboratoriet CERN i Genève och har bedrivit klimatforskning vid forskningsinstitutet IIASA i Wien.

Maria Gunther har uppmärksammats och prisbelönats för sina populärvetenskapliga insatser. 2006 utkom boken Big bang eller varde ljus? – skapelsemyten som pseudovetenskap. Hennes senaste bok Smart – vad vetenskapen säger om intelligens gavs ut 2020.

Om boken

Vad är intelligens ? 

Den som har hög I Q mår också bättre, lever längre och har andra fördelar i livet, visar forskning. I Q-test är det bästa mått vi har för att mäta intelligens. Ändå vet vi mycket lite om vad intelligens egentligen är. 

Forskningsområdet är fullt av polariserande frågor om människovärde, kön, ras, arv och miljö. Där finns även en mörk historia av rashygien och diskriminering, och även forskningsfusk. Hur hanterar vi kontroversiella forskningsresultat ? Och vad mäter egentligen ett antagningsprov till Mensa? 

Sagt om boken

"Smart är den perfekta karantänboken. /.../ femton års journalistiskt arbete fördjupas och utvidgas till en populärvetenskaplig bladvändare." Gunnar Wetterberg, Dagens Nyheter

".. en upplyst, välskriven och tillgänglig sammanfattning av forskningsläget gällande kognition, inlärning, social ingenjörskonst och artificiell intelligens ..." Helena Granström, Helsingborgs Dagblad

"Seriöst och kunnigt går Gunther igenom det omstridda begreppet intelligens. Hon djupdyker i intelligensforskningens mörka sidor (skallmätningar, sexism, rasism och forskningsfusk) och redogör för hur intelligensforskningen utvecklats historiskt. Tillsammans med de kluriga tankegåtorna resulterar det i en bok som både är inbjudande, utmanande och lärorik. Gunthers entusiasm och djupa kunnande smittar - detta är i ordets rätta bemärkelse smart populärvetenskap." Mats Almegård, Forskning & Framsteg